Hermanus Cornelis Voorhoeve

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Herman Cornelis Voorhoeve)

Hermanus Cornelis Voorhoeve Jzn. (1837-1901) was de belangrijkste voorman van de 'Broederbeweging (of 'Vergaderingen van Gelovigen') in Nederland in de 19e eeuw.

Hermanus Cornelis Voorhoeve (1837-1901).jpg

Ouderlijk huis

Hermanus Cornelis Voorhoeve werd geboren op 9 februari 1837 in Rotterdam als oudste van zeven kinderen[1] van Jakob Voorhoeve en Anna ('Nans') Dooremans. Vader werkte in de financiële wereld. Hoewel zijn vader had gehoopt dat Herman theologie zou gaan studeren, was dit voor de jonge Herman nog niet het juiste moment en ging hij na zijn schooltijd bij zijn vader werken.

’Broederbeweging’

Een oom van Herman, namelijk Hendrik Willem Adriaan (’Hein’) Voorhoeve (1822-1864), reisde in 1854 wegens tbc naar Pau in Zuid-Frankrijk. Deze plaats ontwikkelde zich toen tot het centrum van de ’broederbeweging’ in Frankrijk. Daar speelde vooral Pierre Schlumberger een rol, die een persoonlijke vriend was van John Nelson Darby. Door Schlumberger kwamen Hermans oom Hein Voorhoeve en zijn echtgenote in contact met deze beweging. In 1856 bezochten zij hun familie in Rotterdam. Toen Darby op doorreis was, kwam hij er ook op bezoek.

Darby hield een aantal bijbellezingen in Rotterdam. Met hem gebruikten Hein Voorhoeve en diens vrouw het heilig avondmaal in hun huis aan de Hoogstraat. Ook Herman, die toen twintig was, en zijn moeder namen deel. Herman las gretig alles wat hij van de beweging in handen kreeg. Door zijn toedoen begon de ’Vergadering’ in Rotterdam te groeien.

Reizen

In 1858 reisde Voorhoeve voor het eerst naar Elberfeld in Duitsland om daar Carl Brockhaus en zijn geestverwanten te ontmoeten. Hij werd er aangespoord om verder te reizen naar Silezië (Schlesien), waar hij gunstige reacties kreeg op zijn toespraken. De volgende jaren reisde hij naar honderden plaatsen in Nederland, Zwitserland, Duitsland, België, Frankrijk en Engeland.

Tijdschriften

In 1858, toen hij 21 jaar was, begon hij met de uitgave van het tijdschrift Bode des Heils in Christus, dat 150 jaar lang zou verschijnen. Hij schreef en vertaalde veel artikelen die hij daarin publiceerde. In 1862 publiceerde hij in dit tijdschrift de Beschouwing van de Brief van Paulus aan de Romeinen. Hij bleef de hoofdredacteur van dit tijdschrift tot aan zijn overlijden in 1901.

Vanaf 1895 publiceerde hij met gelovigen uit allerlei andere kringen het Geïllustreerd weekblad Timotheüs, waarvan hij tot zijn overlijden in 1901 hoofdredacteur was.

Huwelijk en kinderen

Op 26 november 1863 trouwde H. C. Voorhoeve met Sophia Katharina Hermine Linde uit Aschaffenburg, die in het jaar 1861 door zijn prediking tot geloof was gekomen. Ze kregen twaalf kinderen: zes zonen en zes dochters. De oudste zoon Jacob Voorhoeve, werd een homeopathisch arts in Dillenburg. De vierde zoon, Johannes Nicolaas Voorhoeve (1873-1948), trad in Nederland in de voetsporen van zijn vader en werd zijn opvolger in de uitgeverij en een voorganger onder 'de broeders'.

Bijbelvertaler

Nadat graaf Julius Anton von Poseck (1816–1896) een aantal brieven van de apostelen naar het Duits vertaald had, motiveerde dit John Nelson Darby om vanaf 1854 aan een volledige Bijbelvertaling in het Duits te werken. In 1855 werd het Nieuwe Testament uitgegeven. Herman Voorhoeve werkte later (1869-1870) mee aan de vertaling van het Oude Testament[2]. De volledige Duitse Bijbelvertaling werd in 1871 uitgegeven als de Elberfelder-bijbel.

Later was Voorhoeve de hoofdmedewerker aan een Nederlandse Bijbelvertaling van het Nieuwe Testament. Deze werd uitgegeven in 1877 door de uitgeverij van de familie Voorhoeve in Den Haag en kreeg de titel: „De boeken, genaamd HET NIEUWE TESTAMENT — Nieuwe Vertaling”. Deze vertaling werd bekend als de Voorhoevevertaling. De laatste herziene versie van de Voorhoevevertaling draagt de naam de Telosvertaling gekregen, naar de gelijknamige groep uitgevers.

Geestelijke liederen

In 1871 gaf Voorhoeve de eerste editie van de bundel Geestelijke liederen uit. Dit werd de zangbundel van de Nederlandse Vergaderingen. De eerste uitgaaf omtvatte 147 liederen omvatte, waaronder vele van zijn eigen gedichten.

Uitgeverij

Hij en zijn gezin verhuisden in 1876 naar Den Haag, waar hij twee jaar eerder aan Dunne Bierkade 17 een uitgeverij had opgericht. Achter het huis werd later een vergaderplaats gebouwd waar de ’broeders’ samenkwamen.

In 1973 kwam de uitgeverij Voorhoeve in handen van uitgeverij Kok te Kampen, met behoud van het eigen fonds en de eigen naam. In 1976 vierde de uitgeverij haar 100-jarig bestaan.

Overlijden

Hermanus Cornelis Voorhoeve - overlijdensbericht.jpg

In juli 1901 overleed Hermans vrouw, die al langer gezondheidsproblemen had. Enkele dagen na de begrafenis besloot Herman zijn zoon, de homeopathische arts, in Dillenburg te gaan bezoeken om wat tot rust te komen. Na een aanvankelijke verbetering ging zijn gezondheidstoestand snel achteruit. Op 21 augustus 1901 overleed hij op 64-jarige leeftijd, drie weken na zijn echtgenote.

Geschriften

In 1862 publiceerde Voorhoeve in het tijdschrift 'Bode des heils in Christus' de Beschouwing van de Brief van Paulus aan de Romeinen. In de loop der jaren schreef hij beschouwingen over al de brieven van Paulus (inclusief de brief aan de Hebreeën) die alle in boekvorm werden uitgegeven[3]. Andere werken van zijn hand zijn onder meer:

 • De persoonlijke tegenwoordigheid des H. Geestes (Rotterdam, 1862)
 • Gedachten over het avondmaal des Heeren (Rotterdam, 1863)
 • De toekomst onzes Heeren Jezus Christus (Rotterdam, 1869)
 • Wat is heiligmaking volgens de Schrift? (Rotterdam, 1875)
 • De leer der uitverkiezing volgens de Schrift ('s-Gravenhage, 1877)
 • Particuliere of algemeene genade? ('s-Gravenhage, 1881)
 • Beschouwing over de Openbaring ('s-Gravenhage, 1885).
 • Het evangelie naar Johannes (1937).

Bronnen

Herman Cornelis Voorhoeve, op nl.Wikisage.org, geraadpleegd 15 aug. 2016. De tekst hiervan ligt ten grondslag aan de eerste versie van dit lemma op Christipedia.

Willem Ouweneel, 100 jaar in memoriam Herman Cornelis Voorhoeve, in: Bode des Heils, juni 2001.

Willem Ouweneel, Herman Cornelis Voorhoeve, op www.humanitarisme.nl

Arend Remmers, Hermanus Cornelis Voorhoeve, op Bibelpraxis.de

Voetnoten

 1. Een broer en een zus van hem huwden later met een dochter en een zoon van de Duitse uitgever Carl Brockhaus uit Elberfeld: Lena Voorhoeve (1850-1901) trouwde in 1873 met Ernst Brockhaus (1848-1915), en Nicolaas Anthony Johannes Voorhoeve (1854-1922), een homeopathisch arts, huwde in 1881 met Emilie Brockhaus.
 2. 2.1.1 Wer hat die Elberfelder Bibel übersetzt?; 2.1.3 Wie ging es bei der Übersetzungsarbeit zu? op Bibelbund.de. Verwijst naar het werk van Weremchuk over de geschiedenis van de ’broeder’-beweging (Duitse uitgave)
 3. Uitgeverij Importantia Publishing gaf een tiendelige serie van de commentaren van Voorhoeve op de brieven van Paulus uit. Ze maken ook deel uit van de bijbelsoftware Online Bible.