Hersteld Hervormde Kerk

Uit Christipedia

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is een protestants kerkgenootschap in Nederland dat in 2004 is ontstaan. Het behoort tot de gereformeerde gezindte en telt ruim 59.00 leden (stand 2016).

Het bevindelijk-gereformeerde kerkgenootschap telde eind 2016 ruim 59.000 leden, waarvan: 26.968 belijdende leden, 30.777 doopleden en 1282 geboorteleden, verspreid over 118 (wijk)gemeenten.[1]

De HHK neemt de Schrift als de bron van de prediking en de enige regel van het geloof[2].

De leden zijn 24.620 belijdende leden, 30.501 doopleden en 1632 geboorteleden (2010). 

In de HHK zijn 61 dienstdoende predikanten, 1 zendingspredikant, 1 predikant zonder gemeente, 26 predikanten met de rechten (als) van een emeritus, 17 kandidaten met preekbevoegdheid en 2 hulppredikers. Op grond van de Heilige Schrift worden alleen mannelijke lidmaten toegelaten tot de kerkelijke ambten[3].

Het kerkverband ontstond in 2004 omdat tienduizenden hervormden niet mee wilden gaan, ja: om wille van de belijdenis niet mee kónden gaan, in de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij bleven voor hun besef als geruïneerd Hervormde Kerk achter op de grondslag van de Drie Formulieren van Eenheid.

De kerk heeft een eigen opleidingsinstituut, het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd aan de Vrije Universiteit in AmsterdamDe website van het seminarie is: www.HersteldHervormdSeminarie.nl. In 2010 studeerden er ongeveer zeventig studenten, waarvan eenvijfde niet tot de HHK behoort. 

In 2009 werd de Hersteld Hervormde Vrouwenbond opgericht, een landelijk verband voor hersteld hervormde vrouwenverenigingen[4]. In 2011 werd de Hersteld Hervormde Mannenbond opgericht, een landelijke bond van mannenverenigingen. 

De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) omvat als koepelorganisatie 270 verenigingen uit 83 gemeenten (stand 2010). De HHJO organiseert activiteiten voor jongeren. Door middel van appèldagen, conferenties en landelijke acties wil men jongeren actief betrekken bij de kerk. Verdieping in het Woord van God, lezingen over Bijbelse en actuele thema’s en ontmoeting zijn daarbij belangrijk. De website van de HHJO is: www.HHJO.nl

Geschiedenis

Het kerkverband ontstond in 2004 omdat ongeveer 50.000 hervormden, onder wie ongeveer 100 predikanten, omwille van de belijdenis niet konden en wilden meegaan in de kerkfusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zij bleven voor hun besef als geruïneerd Hervormde Kerk achter op de grondslag van de Drie Formulieren van Eenheid.

In 2008 worden de gemeenten gediend door 59 predikanten. Daarnaast zijn er 19 emerituspredikanten en 18 kandidaten met preekbevoegdheid.

In 2010 is Staphorst is met 5049 leden de grootste hersteld hervormde gemeente, gevolgd door Ouddorp (2494 leden), Opheusden (2048), Lunteren (2038) en Katwijk (1866). 

Sinds 2012 kennen de hersteld hervormden kanselruil met de christelijke gereformeerden.

Meer informatie

Website van de Hersteld Hervormde Kerk: www.hersteldhervormdekerk.nl

Voetnoten

  1. Bron: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/ledental-hersteld-hervormden-neemt-weer-toe.2694527.lynkx Eind 2010 waren er 56.753 leden verspreid over 118 (wijk)gemeenten.
  2. Artikel X.1 van de hervormde kerkorde.
  3. Artikel IV van de hervormde kerkorde.
  4. Artikel Het werkte niet meer in één bond op RefDag.nl dd. 16 sep. 09. Over het ontstaan van de vrouwenbond.