Het gebed van Manasse

Uit Christipedia

Het gebed van Manasse is een van de apocrive geschriften. Het is waarschijnlijk niet door Koning Manasse geschreven, maar door een schrijver of profeet uit de periode van de tweede tempel, na de ballingschap.

2 Kronieken 33:1-20 beschrijft hoe Manasse als koning van Juda, niet doet wat God van hem vraagt. Als straf wordt hij in ballingschap naar Babel gebracht. Eenmaal in Babel verootmoedigde Manasse zich en bad tot God en smeekt hij om vergiffenis. God verhoordde zijn gebed en bracht hem terug naar Juda. Daarmee komt voor hem de profetie van Mozes uit Deut. 30:1-7 tot vervulling.

Het boek bestaat uit 15 verzen en is alsvolgd opgebouwd.
vs. 1-7 Aanbidding
vs. 8-10 Verootmoediging
vs. 11-14 Gebed om vergeving
vs. 15 Gelofte tot lofprijs

Het gebed van Manasse is geen onderdeel van de Tenach, maar komt wel voor in de Septuagint. In sommige manuscripten komt het boek na 2 Kronieken, in andere na de Psalmen.

Meer Informatie

Gebed van Manasse in de Nieuwe Bijbelvertaling.