Hiërapolis

Uit Christipedia

Hiërapolis (= Heilige Stad) was een stad van Frygië in Klein-Azië. In de eerste eeuw ontstond daar een christelijke gemeente.

Ligging van Hiërapolis

Naam. De Griekse naam in het Nieuwe Testament is Ιεραπολις, Hierapolis. De klemtoon ligt op 'ra'. De naam betekent "Heilige Stad".

Ligging. De stad lag 10 km ten noordwesten van Laodicéa en 23 km ten noordwesten van Kolosse[1], aan de rivier Meander. Thans is de plaats een ruïne en oudheidkundige vindplaats. Ze heet Pamukkale en ligt 19 km noordelijk van de Turkse provinciehoofdstad Denizli.

De plaats is beroemd om zijn warmwaterbronnen die over terrassen van druipsteenformaties stromen. Het water heeft vanuit de bron een temperatuur van 33 °C en bij het afkoelen zetten zich kalkachtige bestanddelen af, waardoor er witte terrassen worden gevormd.

Bronnen en terrassen van Pamukkale, bij het vroegere Hiërapolis.
Plattegrond
Romeins theater in Hiërapolis

Vroeger werden de warmwaterbron en terrassen als iets heilzaams beschouwd, waarom de stad Hiërapolis werd gesticht.

Christelijke gemeente. De christelijke gemeente te Hiërapolis was misschien door de dienst van Epafras ontstaan. Van deze medearbeider schrijft de apostel Paulus aan de heiligen te Kolosse:

Col 4:12  U groet Epafras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Col 4:13  Want ik getuig van hem, dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis. (Telos)

Meer informatie

Pamukkale, StedenTipsvoorTrips.nl.

Hiërapolis, BijbelsePlaatsen.nl

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Hierapolis' is op 5 april 2020 onder wijziging verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Hoofdstraat ('Frontinusstraat) met poort ('Frontinuspoort').

Hierapolis Pamukkale, nl.wikipedia.org. Enige tekst hier van is verwerkt op 5 april 2020.

Voetnoot

  1. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.