Hiëronymus van Stridon

Uit Christipedia

Hiëronymus van Stridon (ca. 347 - 420 n.C.) was één van de geleerdste kerkvaders. Hij herzag de oude Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament (Itala). Met zijn vertaling van het Oude Testament vormden beide de Vulgata

Hiëronymus werd ca. 347 n.Chr. geboren in Stridon in Dalmatië. Zijn volledige naam in het Latijn is Sophronius Eusebius Hieronymus (Grieks: Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος). Hij en Augustinus worden de grootste "kerkvaders" van het Westen geacht. Hij was een bewonderaar van de ascese en stierf in 420 na Chr. in een klooster bij Bethlehem. 

Bron

Voor de eerste versie van dit artikel is gebruik gemaakt van tekst uit: J.H. Landwehr, Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis, blz. 52. Kampen, J.H. Kok, 1929.