Hindoeïsme

Uit Christipedia

Het hindoeïsme is een godsdienst die vele goden kent en vooral in India beleden wordt. Het is één van de grote wereldgodsdiensten. Een aanhanger van het hindoeïsme heet een hindoe.

Er zijn 1 miljard hindoes, dat is 15% van de wereldbevolking (stand 2010)[1]. Verreweg de meesten wonen in India. Dagelijks komen er gemiddeld 37.000 hindoes bij, vooral in India[2].

Hindoe stamt van het Perzische woord hendu, dat afgeleid is van hend (= India) en teruggaat op het Perzische en Oud-Indische woord sindhu (= rivier, in het bijzonder de rivier Indus)[3].

Het woord hindoeïsme is ca. 1830 ontstaan en wel in de Engelse literatuur. Het duidde globaal de Indische cultuur aan die voortgekomen is uit de oude vedisch-brahmanistische beschaving. In India wordt de religie van het hindoeïsme ‘eeuwige waarheid’ (sanatana dharma) genoemd. Het grondbegrip 'dharma' is moeilijk te vertalen; het heeft te maken met het wetmatige, het wezenlijke, de deugd. 

Het hindoeïsme heeft niet één bepaalde stichter, maar is gevormd uit diverse tradities. Het is vooral voortgekomen uit het brahmanisme en ontstond als een reactie tegen het Boeddhisme. Het is het 3e tijdperk van het brahmanisme.

Het hindoeïsme kent zeer veel goden. Hoofdgoden zijn Brahma, Vishnoe en Sjiva, die een drie-eenheid vormen. Brahma schept, Vishnoe onderhoudt en Sjiva vernietigt. Een van de meest aangebeden goden is Krishna, die eens een mens was; volgens velen een mens geworden Vishnoe, volgens anderen God zelf.

Jaarlijks wordt in India een festival (Ratha Yatra) gehouden - door bijna een miljoen hindoes in 2013 - ter ere van de god Jagannath, een reïncarnatie van de god Krishna. Een belangrijk onderdeel is de drie kilometer lange processie met enorme wagens. De drie wagens zijn versierd met kleurrijke slingers en kleren, voor Jagannath, en zijn oudere broer en zus. 

Het hindoeisme bracht in Indie de tempels en godenbeelden. Een hindoetempel heet 'mandir'.

De mens heeft van nature een gebrekkig inzicht. Dat is volgens het hindoeisme oorzaak van zoveel onvrede en dwaasheid in de wereld. Door meditatie ontstaat inzicht, verlichting, contact met de godenwereld, eenwording met het goddelijke. In het Hindoeïsme gaat het vooral om meditatie. Het beoogde inzicht is een volkomen inzicht in het hoe en waarom van de dingen. Door een hele reeks van vleeswordingen (reïncarnaties) wordt dat volmaakte inzicht tenslotte bereikt.

Vaak dragen hindoeouders als daad van goddelijke toewijding hun jonge dochters vaak op als zogeheten devadasis, dat zijn tempelprostitees. In de Indiase staat Karnataka leven alleen al 250.000 van deze tempelprostituees (stand 2001).

Nederland

In Nederland wonen naar schatting 200.000 hindoes (stand 2006). De meesten zijn afkomstig uit Suriname.

Met een gebedsdienst maakte de Amsterdamse hindoegemeenschap van de Sanatan Dharm-richting in juli 1999 een symbolisch begin met de bouw van een nieuwe tempel, ofwel ‘mandir’. Een hogepriester verklaarde door middel van rituelen de bouwgrond heilig. Vier stenen, voorzien van bloemen en fruit, werden daarbij diep in de bodem gestopt ter inzegening van de nieuwe mandir en de bouwgrond. Het gaat om de eerste karakteristieke hindoetempel in Nederland. In Amsterdam wonen ongeveer tienduizend hindoes van de Sanatan Dharm-richting[4].

Op 15 januari 2006 opende in het Gelderse Wijchen de grootste hindoetempel van Nederland voor het eerst haar deuren. De tempel draagt de naam Shree Raam Mandir = 'het huis van de heer Raam'. Tot dan toe kwamen Nederlandse hindoes vooral bijeen in huiselijke kring. Alleen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn enkele kleine hindoetempels (stand 2006). De nieuwe tempel in Wijchen is bedoeld voor hindoes uit het hele land[5].

Beoordeling

Het hindoeïsme is een valse godsdienst. De vele goden zijn valse goden, waarachter demonen schuilgaan. Het heil, waarnaar wij mensen verlangen, wordt niet verkregen door reincarnaties en meditaties, maar wordt ons door God in Christus aangeboden. God zond uit liefde tot de mensen Zijn Zoon, Jezus Christus, die stierf aan het kruis om onze zonden te verzoenen. Wij mensen moeten ons bekeren en geloven in Jezus Christus. Hij stond uit de dood op en bracht eeuwig leven aan het licht. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. 

Meer informatie

Rahil Patel, Gevonden door liefde; een hindoepriester ontmoet Jezus. Kampen: uitgeverij Kok, 2017. Omvang: 283 blz. De schrijver was 20 jaar lang hindoe-priester (swami). Hij werkte mee aan de opbouw van het Hindoeïsme in Europa en de Verenigde Staten. "Een boek dat laat zien hoe heilzaam de christelijke boodschap is, maar ook hoe pijnlijk het is om afscheid te nemen van vertrouwde waarden." (uitgever)

Bronnen

Onder meer: 

John Kooy, Encyclopedie voor iedereen (Utrecht: W. de Haan, Deventer: Kluwer, 2e druk 1934) s.v. Hindoeïsme. Hieruit is op 21 dec. 2012 tekst verwerkt.

Voetnoten

  1. Bron: Pew Research Center, The Global Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010. Executive summary. Op PewForum.org, 18 dec. 2012.  Het onderzoek ”Status of Global Mission 2012” van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR) levert een getal op van ruim 950 miljoen aanhangers. Zie Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011. 
  2. Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011. Het genoemde aantal blijkt uit het onderzoek ”Status of Global Mission 2012” van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR).
  3. Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.
  4. Bron: Oneway.nl, 23 jan. 2001
  5. Bron: ANP, 16 jan. 2006.