Homohuwelijk

Uit Christipedia

Het homohuwelijk is een zogenaamd huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Nederland maakte in de wereld het eerst een homohuwelijk wettelijk mogelijk.

Sluiting van een 'huwelijk' tussen twee mannen in de Amerikaanse stad San Francisco (2013).

Herdefinitie. Bij de invoering van het begrip 'homohuwelijk' is het begrip 'huwelijk' veranderd. In 1961 en 2000 definieerde Van Dale's woordenboek het huwelijk als "de wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen een man en een vrouw, naar de zin van de instelling voor het leven aangegaan...". In Van Dale's online woordenboek staat intussen (2011): "bij wet geregelde verbintenis tussen twee personen." Merk op dat de uitdrukking "tussen een man en een vrouw" vervangen is door "tussen twee personen".

In de Verenigde Staten werd in 2015 'huwelijk' anders gedefinieerd door de Hoge Raad (Supreme Court) ten einde homoseksuele levensverbintenissen in kunnen te sluiten.

Er zijn mensen die weigeren een homoseksuele door de wet bekrachtigde levensverbintenis een huwelijk te noemen, omdat het wezen van het huwelijk een verbintenis is van een man en een vrouw.

Woordgebruik. Wanneer twee mannen met elkaar trouwen, geven twee 'bruidegommen' elkaar het 'ja'-woord. Elk van de beide mannen wordt 'bruidegom' genoemd. Bij lesbische stellen, zijn het twee 'bruiden'.

Getrouwde homoseksuele mannen kunnen naar elkaar verwijzen met "mijn man". In dit voorbeeld vertelt de ene man: ‘We hoorden gebonk bij de deur. Dat is raar, want bij ons appartement kom je niet vanzelf, daar moet je moeite voor doen. Mijn man is gaan kijken...'[1]

Wettelijk mogelijk. In juni 2012 was het homohuwelijk al wettelijk mogelijk in Nederland, België, Canada, Spanje, Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Portugal, Zuid-Afrika en Argentinië. Ook in delen van Mexico en de Verenigde Staten konden homo's trouwen. In mei 2013 werd in Frankrijk, onder zware protesten vanuit de bevolking, het homohuwelijk ingevoerd. Het was daarmee het 14e land waar mannen met mannen en vrouwen met vrouwen  kunnen 'huwen'.

Nederland. In Nederland worden relaties tussen homo's sinds 1998 erkend. In 2001 voerde Nederland als eerste land ter wereld het homohuwelijk in: de wettelijke mogelijkheid voor homo's om in het huwelijk treden. In april van dat jaar werden de eerste  homohuwelijken gesloten. In dezelfde maand 'trouwde' voor het eerst in Nederland een homoseksuele predikant met zijn vriend.

Eerste homohuwelijken over enkele weken

De eerste wettelijke homohuwelijken zullen op 1 april door burgemeester Cohen van Amsterdam worden gesloten. Vier paren geven elkaar dan het jawoord om in de echt te worden verbonden. Deze week rondde de Eerste Kamer de laatste wetten af die het huwelijk voor homo’s nog in de weg stonden. Politici van de Christen Unie en het CDA stemden tegen, maar konden niet verhinderen dat een tweederde meerderheid in de Kamer akkoord ging. Het homohuwelijk is hiermee nu opgenomen in het burgerlijk wetboek.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 6 maart 2001.

In de eerste zes maanden na de invoering van het homohuwelijk in Nederland zijn 1900 homo-paren getrouwd: 1050 mannenparen en 850 vrouwenparen. Bijna 16 procent van deze gehuwde homo's is al eens getrouwd geweest met iemand van het andere geslacht. Dat is het geval bij een op de vijf vrouwen, en een op de tien mannen[2]. Van 2005 - 2009 trouwden jaarlijks gemiddeld 690 lesbische stellen en  werden gemiddeld 610 homohuwelijken tussen mannen gesloten.

Westen. In Westerse landen ijveren homo-activisten voor de gelijkberechtiging van homo's. Mogen hetero's trouwen, dan ook homo's. Anderen willen vasthouden aan het traditionele huwelijk als een verbintenis van man en vrouw en wijzen het homohuwelijk af.  

Labor Australie handhaaft verbod homohuwelijk

De regerende Laborpartij in Australie gaat homorelaties officieel erkennen, maar een huwelijk tussen homo's blijft onmogelijk. Dat is de uitkomst van het partijcongres van Labor in Sydney. Buiten het congrescentrum demonstreerden tweeduizend homo-activisten, van wie velen in bruidsjurk, voor erkenning van het homohuwelijk. Ook in Melbourne en Brisbane gingen homo's de straat op. Laborpremier Kevin Rudd had bij de verkiezingen in 2007 al aangekondigd dat het huwelijk voorbehouden zou blijven aan man en vrouw. Labor heeft nu wel beloofd dat voor homo's discriminerende bepalingen in Australische wetten worden aangepakt.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 1 aug. 2009

Franse lagerhuis stemt tegen homohuwelijk

Het Franse Lagerhuis heeft dinsdag tegen een wet voor het legaliseren van het homohuwelijk gestemd. Met 293 stemmen tegen en 222 voor zette het door de centrumrechtse UMP van president Nicolas Sarkozy gedomineerde Lagerhuis een streep door het homohuwelijk. 'We zijn tegen homofobie maar we willen het beeld en de functie van het huwelijk in het collectieve onderbewustzijn niet veranderen', aldus een UMP-parlementslid. De oppositionele Socialistische Partij liet daarop weten van het legaliseren van het homohuwelijk een speerpunt te maken, mocht de partij bij de verkiezingen volgend jaar aan de macht komen. In onder meer Spanje, Belgie en Nederland kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht wel met elkaar trouwen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 14 juni 2011

Voor- en tegenstanders van het homohuwelijk in de Amerikaanse staat Minnesota (2013). Aanleiding was de behandeling van een wetsvoorstel om het huwelijk open te stellen voor homoseksuele stellen. Dit voorstel werd tenslotte aangenomen.

Christenheid. Orthodoxe christenen wijzen het homohuwelijk op Bijbelse gronden af. Seksuele gemeenschap is voorbehouden aan een gehuwde man en vrouw. "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." (Gen. 2:24 HSV). Homoseks is ontucht.

Vrijzinnige richtingen echter aanvaarden het homohuwelijk. In 1986 werd het eerste kerkelijke homohuwelijk gesloten en wel binnen een remonstrantse gemeenschap. In Nederland zijn anno 2011 vier kerkgenootschappen waar het huwelijk tussen een man en een vrouw geheel gelijk is gesteld aan het 'homohuwelijk'. Dat zijn de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het Apostolisch Genootschap, de Remonstrantse Broederschap en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In de Oud-Katholieke Kerk en de Christengemeenschap kunnen homoparen hun 'huwelijk' laten zegenen. Ook in sommige plaatselijke kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland kunnen dergelijke homoverbintenissen worden gezegend, maar in andere PKN-kerken kan dat niet[3].

"Door het jaar heen hebben we als ouderlingen in onze PKN- kerk veel tijd besteed aan de vraag of we als kerk huwelijken van mensen met een andere seksuele geaardheid wel of niet gaan inzegenen. Zelf hebben we heel sterk gepleit om de anders geaarden lief te hebben, te omarmen, te waarderen en hen de vriendschap en zorg te geven die ze nodig hebben en tevens de seksuele regels van onze liefdevolle God hoog te houden. Helaas is er met een ruime meerderheid besloten om deze huwelijken toch te zegenen. Daar we zelf hiervoor geen verantwoording kunnen dragen hebben we met pijn in ons hart ons ouderlingschap neergelegd."
(Geciteerd in: Nieuwsbrief Bijbel & Onderwijs, januari 2020).

Jodendom. In het orthodoxe jodendom wordt het homohuwelijk afgewezen. In het liberale jodendom is het erkend en zijn er zelfs huwelijksceremonies ontwikkeld.

Recht van trouwambtenaar. In 2001 is bij de wettelijk invoering van het homohuwelijk in Nederland aan trouwambtenaren van de burgerlijke stand de mogelijkheid verleend te weigeren als zij door hun geloof grote moeite hebben met het sluiten van een homohuwelijk. Het is aan de gemeente om voor een vervangende trouwambtenaar te zorgen. Niettemin werd tien jaar later door de gemeente Den Haag een weigerambtenaar ontslagen:

Den Haag ontslaat weigerambtenaar

De gemeente Den Haag heeft een trouwambtenaar ontslagen die geen huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht wil sluiten. Het gaat om een oud-raadslid van de fractie ChristenUnie-SGP. Hij had onlangs in een interview met dagblad Trouw aangegeven principiele bezwaren te hebben tegen het trouwen van homo's en lesbiennes. Naar aanleiding van dit interview heeft de gemeente een gesprek met de ambtenaar gevoerd. Toen hij niet terugkwam op zijn uitspraken, is hem duidelijk gemaakt dat hij zijn functie moet opgeven.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 10 november 2011

Scheiding

Lesbische stellen scheiden vaker dan mannelijke homo's. Gemiddeld zijn er ieder jaar, gemeten over de periode 2005-2009, twee keer zoveel vrouwen als mannen uit elkaar gegaan. Het gaat om zo'n 100 lesbische stellen per jaar, tegenover 45 mannelijke homoparen. De oorzaak van het verschil is onbekend.

Beoordeling

God heeft het huwelijk ingesteld als een verbintenis van een man en een vrouw, een band van mensen van verschillende sekse. Het doel van deze verbintenis is duurzame gemeenschap, hulp en voorplanting. Het homohuwelijk is een afwijking doordat het is:

  1. een verbintenis van twee mensen van hetzelfde geslacht
  2. een verbintenis die homoseksueel gedrag insluit
  3. een verbintenis waarbij het paar wezenlijk niet in staat is tot voortplanting
  4. een verbintenis die geen beeld kan zijn van Christus en Zijn gemeente (bruid, vrouw van het Lam).
Onnatuurlijk. God ontwierp het huwelijk opdat daaruit het menselijk geslacht zou voortkomen (Gen. 1:27, "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde"). Dat ontwerp is nog steeds geldig. De Heer Jezus verwijs naar de oorspronkelijke scheppingsorde:
Mt 19:4  Hij antwoordde echter en zei: Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt Mt 19:5  en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn’? Mt 19:6 Dus zijn zij niet meer twee maar een vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden. (Telos)
God voegt man en vrouw samen in het huwelijk, die biologisch zo zijn aangelegd, dat ze samen kinderen kunnen krijgen. Nergens in de Bijbel lezen we dat God twee mannen in de seksuele gemeenschap van het huwelijk samenvoegt. Het huwelijk is in aanleg bedoeld om kinderen te verwerken. Een zogenaamd homohuwelijk is daarom een afwijking, omdat de partners bij voorbaat geen kinderen kunnen verwekken: twee mannen kunnen uit hun seksuele omgang geen kinderen voortbrengen en twee vrouwen kunnen het evenmin.

Onzedelijk. Het homohuwelijk is een seksuele gemeenschap. De Bijbel laat geen ruimte voor homoseksueel gedrag, dat een vorm van ontucht is.

Zinnebeeldloos. Het huwelijk van man en vrouw is een beeld van Christus en Zijn Gemeente. Dit zinnebeeld ontbreekt in het zogenaamde homohuwelijk.

Kortom, aanvaarding van de homoseksuele praktijk en van het homohuwelijk is in strijd met de Bijbelse en traditionele christelijke visie op seksualiteit en huwelijk.

Meer informatie

Sean McDowell en John Stonestreet, Same-Sex Marriage: A Thoughtful Approach to God's Design for Marriage. Baker Books, 2014. Omvang: 176 blz.

Norman L. Geisler, Doug Van Gordon[4], Somewhere Under The Rainbow; A Christian Look at Same–Sex “Marriage”. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. Omvang: 232 blz.

Over homoseksualiteit, zie art. Homoseksualiteit

Voetnoten

  1. Bron: nieuwsbericht op ND.nl, 21 juli 2018 21:12 uur, opgesteld door Eline Kuijper.
  2. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2001. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 12 dec. 2001. 
  3. Nieuwsartikel, Kerken komen met homogids Coming Out Churches, op Trouw.nl, 26 sept. 2011
  4. Doug van Gordon had vroeger een homoseksuele levensstijl. Hij is (anno 2017) getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en vier kleinkinderen.