Hoog vertrek

Uit Christipedia
Een hoog vertrek is in de Statenvertaling de benaming van een veilige, beschutte plaats, ontoegankelijk verheven boven en mede hierdoor beveiligd tegen het gevaar. God is ons een hoog vertrek.
Ps 94:21 Zij rotten zich samen tegen de ziel des rechtvaardigen, en zij verdoemen onschuldig bloed. Ps 94:22 Doch de HEERE is mij geweest tot een Hoog Vertrek, en mijn God tot een Steenrots mijner toevlucht. (SV)
Ps 59:9 (59-10) [Tegen] zijn sterkte zal ik op U wachten; want God is mijn Hoog Vertrek. (...) Ps 59:16 (59-17) Maar ik zal Uw sterkte zingen, en des morgens Uw goedertierenheid vrolijk roemen, omdat Gij mij een Hoog Vertrek zijt geweest, en een Toevlucht ten dage, als mij bange was. Ps 59:17 (59-18) Van U, o mijn Sterkte! zal ik psalmzingen; want God is mijn Hoog Vertrek, de God mijner goedertierenheid. (SV)
Ps 62:2 (62-3) Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. (...) Ps 62:6 (62-7) Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. (SV)
In het Hebreeuws is het één woord משׂגב, misgab. Het Strongnummer is 04869. Het woord komt 17x voor in het Oude Testament. Het betekent "plaats op een hoogte, toevlucht, beveiligde hoogte, schuilplaats"[1]. Het Hebreeuwse woord 'misgab' is afgeleid van het werkwoord שׂגב, sagab = hoog zijn, ontoegankelijk hoog zijn[1].

'Misgab' wordt gebruikt voor een hooggelegen sterkte, burcht, vesting. Figuurlijk voor de hoge God als een toevlucht voor de benauwde vrome. De Statenvertaling vertaalt 'misgab' 16x over door 'hoog vertrek' en 1x door 'hoge vesten'. De NBG51-vertaling heeft 15x 'burcht', '1x 'ontoegankelijke versterking' en 1x 'vesting'. De Engelse King James vertaalt 3x door 'high tower' (hoge toren) en 1x door 'high fort' (hoog fort) en verder door 'defence' en 'refuge'.

De Herziene Statenvertaling heeft 'veilige vesting'. Voorbeeld:
Ps 94:22 Maar de HEERE is mij een veilige vesting geweest, mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. (HSV)
'Veilige vesting' is een gebrekkige vertaling voorzover de gedachte van een hoogte niet kenbaar wordt gemaakt.

Een 'hoog vertrek' kan men aanschouwelijk voorstellen door de hoogteburcht, dat is een burcht op een rots of bergtop. Hieronder enkele voorbeelden uit Duitsland en Oostenrijk:

Burg Hochosterwitz in Oostenrijk.
De Marksburg in Braubach.
Burg Hohenzollern.

Opneming van de gemeente. De gelovigen die in Christus zijn en bij Zijn komst nog op aarde leven, zullen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht.
1Th 4:17 daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. (HSV)
Mogelijk gebeurt dat in een tijd waarin de gelovigen het zwaar te verduren hebben en de donkere wolken van Gods oordeel over het aardrijk zich beginnen af tekenen. De gelovigen in Christus zullen aan het oordeel ontkomen. Zij zullen worden weggerukt, de hoogte in, opgevoerd naar het Vaderhuis. Dit hemels Huis met zijn vele woningen zal voor hen een Hoog Vertrek zijn. God is ons een Hoog Vertrek.
Joh 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (TELOS)

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.