Intersekse

Uit Christipedia

Intersekse is een lichamelijk afwijking, waarbij iemand van de ene sekse geslachtskenmerken van de andere sekse heeft. Voorbeelden zijn jongens die in de puberteit vrouwelijk borstgroei krijgen en meisjes of vrouwen die geen baarmoeder of eierstokken hebben.

Naast tweeslachtigheid is er ook van intersekse sprake wanneer iemand blijkens een chromosomenanalyse noch man noch vrouw is[1].

In Nederland zijn 80.000[2] of 85.000[3] personen met een interseksuele afwijking. Elke week worden er kinderen met een intersekse-conditie geboren. Een baby kan blijken vergroeide eierstokken én testikels te hebben. Een deel van de kinderen wordt direct na de geboorte via een operatie geholpen[3].

Veel interseksuelen vinden het moeilijk vinden ervoor uit te komen. Sommigen schamen zich, anderen zijn bang voor stigmatisering[4].

Historische gebeurtenis

2018. Vanaf eind 2018 kan een Duitser die noch man noch vrouw is als zijnde van een derde geslacht worden geregistreerd in het bevolkingsregister. Een Duitse ethische commissie had gesteld dat het onrechtvaardig is als mensen die op grond van hun lichamelijke kenmerken man noch vrouw zijn, wel als man of vrouw worden geregistreerd[5].

Bron

'Wet aanpassen om transgenders te beschermen', nieuwsbericht op NOS.nl, 6 aug. 2016.

Voetnoten

  1. De Nederlandse Omroepstichting (NOS) vermeldde zo iemand in het nieuwsbericht van 8 nov. 2017: https://nos.nl/artikel/2201825-duitsers-kunnen-binnenkort-kiezen-voor-interseksueel.html
  2. Aldus een artikel in de Volkskrant dd. 7 feb. 2017: Ryanne van Dorst (Elle Bandita) wil taboe doorbreken: ik ben geboren als hermafrodiet. Het artikel verwijst naar het Sociaal Cultureel Planbureau als bron van dat aantal.
  3. 3,0 3,1 'Wet aanpassen om transgenders te beschermen', nieuwsbericht op NOS.nl, 6 aug. 2016.
  4. Ryanne van Dorst (Elle Bandita) wil taboe doorbreken: ik ben geboren als hermafrodiet, Volkskrant.nl, nieuwsbericht van 7 feb. 2017.
  5. Nieuwsbericht van de Nederlandse Omroepstichting (NOS) dd. 8 nov. 2017: https://nos.nl/artikel/2201825-duitsers-kunnen-binnenkort-kiezen-voor-interseksueel.html