Ira

Uit Christipedia

Ira (= waakzaam over de stad) is de naam van verschillende mannen in de Bijbel

De naam betekent "waakzaam over de stad"[1] of "stad"[2]. Het strongnummer is 05896. De eigenaam komt 6x voor in de Bijbel.

1. een der helden van David, de zoon van Ikkes;

2. een andere held van David, de Jaïriet bijgenaamd. Hij was een van de voornaamste beambten aan het hof en heet "priester bij David" te zijn.
2Sa 20:26 Ook de Jairiet Ira was priester bij David. (NBG51)
In de Statenvertaling echter heet hij Davids opperofficier.
2Sa 20:26 En ook was Ira, de Jaïriet, Davids opperofficier. (SV)
De Herziene Statenvertaling heeft "staatsdienaar", maar vermeldt als letterlijke betekenis van het Hebreeuwse woord: priester. Andere vertalers hebben dan ook "priester" (Luther, Canisius-vertaling, Groot Nieuws Bijbel, Leidse vertaling, Willibrordvertalingen, NBG51-vertaling, Naardense vertaling, NBV2004). De vertaling van Het Boek heeft "Davids persoonlijke priester".

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ira' is op 31 maart 2017 verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)
  2. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Iras. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.