Isaac Newton

Uit Christipedia

Isaac Newton (1643 - 1727) was een Engels wis- en natuurkundige, een van de allergrootste figuren in de geschiedenis van de wiskunde en de fysica.

Naast zijn natuurwetenschappelijke arbeid besteedde hij veel tijd en moeite aan de chronologie van de oude geschiedenis en aan de utleg van de Bijbel. Voor Newton zelf was zijn theologisch werk zeer belangrijk; zijn natuurwetenschappelijke arbeid was bedoeld als een ondersteuning van de godsdienst. Zijn denken is sterk anti-katholiek.

Meer informatie

C. de Pater, Isaac Newton. Op: Uu.nl

Bronnen

Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007. Microsoft Corporation/Het Spectrum.