Issaron

Uit Christipedia

De issaron is een Hebreeuwse inhoudsmaat voor droge stoffen, gelijk aan eentiende efa.

Naam. De Hebreeuwse naam is עשרון‎, isaron = tiende, daar het eentiende van een efa is: een hoeveelheid van één issaron is gelijk aan eentiende van een efa. Issaron is een synoniem van Gomer en wordt gebezigd in de Petrus Canisius-vertaling van de Bijbel. Bijvoorbeeld:

Le 14:10  Op de achtste dag moet hij twee gave lammeren nemen en een eenjarig ooilam zonder gebrek; verder drie issaron meelbloem met olie gemengd voor het spijsoffer, en bovendien één log olie. (Canis)

Bron

Issaron op en.wiktionary.org. Geraadpleegd op 3 nov. 2022.