Ithai

Uit Christipedia

Ithai is de naam van twee mannen genoemd in het Oude Testament.

1. een der 30 helden van David;

2. Ithai (of Ittai) de Gethiet genaamd, omdat hij van Gath afkomstig was, een krijgsoverste van David, die hem bij de opstand van Davids zoon Absalom getrouw blijft.

In de volgende passage stelt David, die vlucht voor Absalom, voor, dat Ithaï terugkeert en bij 'de nieuwe koning' blijft. Ithaï wil echter bij David blijven.
2Sa 15:19 Toen zei de koning tegen Ithai, de Gethiet: Waarom zou u ook met ons meegaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. U bent immers een buitenlander en u bent verbannen uit uw woonplaats. 2Sa 15:20 Gisteren bent u gekomen en dan zou ik u vandaag met ons meevoeren om weg te gaan? Ik moet immers gaan waarheen ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders terug; mogen goedertierenheid en trouw met u zijn. 2Sa 15:21 Maar Ithai antwoordde de koning en zei: Zo waar de HEERE leeft en mijn heer de koning leeft, op de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, in dood of in leven, voorzeker, daar zal uw dienaar zijn. 2Sa 15:22 Toen zei David tegen Ithai: Kom dan mee en steek over. Zo stak Ithai, de Gethiet, over met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren. (HSV)
Ithai bewijst Davids zaak zulke uitnemende diensten, dat hij spoedig tot bevelhebber over het derde deel van het leger aangesteld wordt voor de strijd tegen Absalom, 2 Sam. 18:2.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ithaï' is op 4 maart 2017 verwerkt.