Jacob Gerrit (‘Jaap’) Fijnvandraat (1925 – 2012) was een Nederlandse evangelist, bijbelleraar en schrijver, die in eigen land en daarbuiten bekendheid genoot. Hij was een van de leidende broeders in de Vergadering van Gelovigen.

Hij gaf lezingen, hield huisbijbelbesprekingen en nam deel aan bijbelstudieconferenties. Hij was onder meer grondlegger van de evangelische boekhandelketen De Fakkel. Samen met zijn vrouw was hij zeer actief in het jeugdwerk. Hij was betrokken bij de oprichting van de Evangelische Omroep en van de Evangelische Hogeschool.

Hij was een vruchtbaar schrijver die zich helder wist uit te drukken en in de leer dicht bij de Heilige Schrift bleef. Hij leverde doorwrochte en evenwichtige bijbelstudies. Een recensent omschreef hem als 'een secuur man, met een grote bijbelkennis'[1]. Zijn bekendste werk is De Gemeente (1976, 300 pagina's), over de gemeente van onze Heer Jezus Christus

Jacob Gerrit Fijnvandraat werd op 30 november 1925 geboren te Amersfoort. Hij groeide op in de Vergadering. Van 1942 tot 1946 volgde hij een onderwijzersopleiding. Van 1946-1949 vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de geneeskundige troepen. Vanaf 1946 was hij betrokken bij straatprediking in Amersfoort en omliggende plaatsen. In de provincie Friesland werd hij mede bekend door de zaal- en tentevangelisatie.

Na zijn militaire diensttijd werkte hij eerst aan de mulo in Apeldoorn en Koudum. In 1950 kreeg hij een vaste baan bij de mulo in St. Annaparochie.  Hij gaf les in wiskunde.

Van 1951 tot 1993 was Fijnvandraat betrokken bij het werk van christelijke jongenskampen. Deze vakantiekampen vonden in 1965 een vaste stek in de bossen bij Doetinchem. Ze werden bekend onder de naam ‘Oase-kampen’. Daar werden later de meisjeskampen uit Laag-Soeren bijgevoegd.

In 1955 trouwde hij met G.H. (‘Gré’) Wilts, met wie hij vijf kinderen kreeg.

Jaap en Gré Fijnvandraat-Wilts

In 1959 gaf hij zijn baan op voor een fulltime job als evangelist. Daarin volgde hij zijn broer Johan na.

Van 1958 tot 1976 gebruikte hij samen met C.J. Vink, zijn broer J. Ph. (‘Johan’) Fijnvandraat, later aangevuld met Bé Ottens, bij de evangelisatiearbeid het middel van een mobiele zaal. Deze zaal werd bij elke gelegenheid opgebouwd uit twee voormalige stadsbussen met een vijf meter brede tussenconstructie waardoor een zaaltje ontstond, dat plaats bood aan zo’n honderd zielen. Het ‘Mobiele Zaalteam’ bezocht de dorpen in Noord- en Noordoost-Friesland.

Mobiele zaal, gebouwd aan twee stadsbussen
Evangelisatie-campagne op negen plaatsen

LEEUWARDEN - Evenals voorgaande jaren houden de evangelisten J.Ph. en J. G. Fijnvandraat en B. Ottens deze zomer een evangelisatie-campagne op verschillende plaatsen in Friesland. Met hun tentsamenkomsten en straatprediking doet het drietal deze maand negen plaatsen aan, te weten: Oldeboorn (14 en 15 augustus), Oudega (Sm.) (16 en 17), Tijnje (20), Akkrum (21), Nijbeets (22), Peins (23 en 24), Wartena (27), Warga (27 en 28) en Britsurn (30 en 31). Het programma van de tentsamenkomsten omvat zang, getuigenissen, korte toespraken en muziek van een meereizende gospelgroep. 's Middags zijn er kinderbijeenkomsten. De campagne kreeg als motto mee: „Een zomeravond in Friesland". In aansluiting op de campagne houdt de Stichting „Wat zegt de Bijbel" dit najaar weer een serie Bijbelavonden in de „Open Hof" in Leeuwarden, te beginnen op 11 september.

Uit: Leeuwarder Courant, 12 aug. 1980

In de jaren ’60 begon Fijnvandraat op onder andere de evangelisatiebijeenkomsten lectuur de verkopen: evangelisatiebrochures, nieuwe en gebruikte bijbelstudieboeken. In 1965 ontstaat, mede op initiatief van Bé Ottens de correspondentiecursus Wat Zegt de Bijbel.

In december 1973 ging Fijnvandraat vanuit een boekendepot bij zijn huis lectuur verkopen.

In 1977 leidden de lectuurverkoop en het schriftelijke cursuswerk tot de stichting ‘WatZegtdeBijbel’.

In december 1978 verloren Jaap en zijn vrouw Gré hun 12-jarige zoon Wouter door een verkeersongeval.

In 1984 werd een echte boekwinkel gestart en in de zomer van 1985 werd een tegenoverliggend pand overgenomen. Dat was de start van boekwinkelketen De Fakkel, die uitgroeide tot 12 winkels en een internetshop (stand 2012). De naam was ingegeven door de naam van een bezinepomp bij Grave, ‘De Fakkel’ geheten. In 2005 draaiden de boekwinkels met in totaal 250 vrijwilligers, zonder winstoogmerk. In de winkels is ook gelegenheid voor een geestelijk gesprek.

Foto: Jaap Fijnvandraat in 1987

Fijnvandraat was leraar en oudste van de vergadering van gelovigen ‘Uitzicht’ in Leeuwarden. Deze gemeente roemt zijn "betrokkenheid bij het werk in de gemeente, zijn Bijbelonderricht en zijn rotsvast geloof".

Fijnvandraat behoorde samen met broer Johan, en de vergaderingbroeders Henk Medema, Willem Ouweneel en Dato Steenhuis lange tijd tot de vijf bekende 'werkende broeders'. Ze bezochten vergaderingen en gaven onderwijs en raad. De Vergadering van Gelovigen kreeg meer bekendheid in christelijk Nederland doordat zij tal spreekbeurten verzorgden.

De laatste jaren van zijn leven beperkte Fijnvandraat om gezondheidsredenen – hij had een hartkwaal - zijn arbeid tot hoofdzakelijk schriftelijk werk. Hij schreef regelmatig artikelen voor het maandblad 'de Bode van het Heil in Christus' waarvan hij jarenlang redactielid was, Hij schreef verder losse artikelen die hij per e-mail aan belangstellenden toestuurde en publiceerde artikelen op zijn website www.jaapfijnvandraat.nl, die soms honderden bezoekers per dag trok. In 2005 stonden er zo’n 2100 artikelen op, in 2012 waren dat er 4000.

Jaap Fijnvandraat ontsliep op 31 maart 2012 te Eindhoven in de ouderdom van 86 jaar.

Henk Medema schreef in een memoriam: “Wat was nu het bijzondere van Jaap? Zijn onvermoeibare ijver. Zijn anecdotes. Zijn ‘gewoon’-zijn: hij had nooit kapsones. Toch was het méér. Dat alles, bedenk ik, kun je ook van veel anderen zeggen. Was het de combinatie van zijn gewoonheid, zijn helderheid, en zijn geestelijke gezag? Dat komt al een beetje in de richting.” Verder: “... zijn integriteit, zijn zuiverheid. Zijn liefde voor de Heer. De ruimte die hij in z’n drukke leven maakte voor mensen.”[2] 

Geschriften

 • Goldene und silberne Gefäße [2. Tim 2, 19-22]. Taal: Duits. Uitgever: Neustadt/Weinstr., Haltweg 23 E. Paulus, 1968
 • Het Israelprobleem. Apeldoorn: Medema.
 • De school met, met wat voor, de Bijbel? : open brief aan Dr. F. Bloemhof. 1973
 • De gemeente : lichaam van Christus, huis van God, bruid van het Lam. Apeldoorn : Medema, 1976
 • Jehovah's getuige, mag ik ook iets zeggen? Apeldoorn : Medema, 1976.
 • Met anderen: Bijbels spraakgebruik en creationisme. Doorn : Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap, 1977
 • Getuigen van Jehovah: uitverkorenen of misleiden? Apeldoorn: Medema, 2e druk 1978.
 • De wet : een leefregel van dankbaarheid? Apeldoorn : Medema, 1978
 • Het probleem van de zonde. Apeldoorn : Medema, cop. 1978.
 • De vrouw in het ambt : over ambten en gaven. Apeldoorn : Medema, 1978.
 • Dopen moet dat nu echt? Apeldoorn : Medema, cop. 1978.
 • Met A. Maljaars en W. J. Ouweneel: De kerk onder de loep. Apeldoorn : H. Medema, 1979.
 • Bekering noodzaak. Apeldoorn : Medema, cop.1979.
 • God en het lijden. Apeldoorn : Medema, cop. 1979.
 • De bijbel én de belijdenis? : over biblicisme en bijbellezen. Apeldoorn : Medema, cop. 1979.
 • Vergeven en vergeten. Apeldoorn : Medema, cop. 1980.
 • De wereld verbeteren? Apeldoorn : Medema, cop. 1980.
 • Echte vrede, ware vrijheid. een bewerking van een boekje van George Cutting. Apeldoorn : Medema, cop. 1980.
 • Met H. P. Medema: De komst van Christus & De opname van de gemeente. Apeldoorn : Medema, cop. 1981.
 • De zogenaamde gebedsgenezing getoetst aan de Schrift. Medema: Apeldoorn.
 • Kunnen gelovigen nog verloren gaan? Apeldoorn : Medema, cop. 1981.
 • Het chiliasme : gewogen, en niet te licht bevonden, Apeldoorn : Medema, 1981.
 • Met J. Ph. Fijnvandraat: Velen geroepen, weinigen uitverkoren. Vaassen : Medema, cop. 1984.
 • Hand in hand : een vertrouwelijke briefwisseling, Vaassen : Medema, cop. 1985.
 • Babylon, beeld & beest : bijbelstudies over de profetie van Daniël. Vaassen : Medema, 1987-1990. Twee delen. Deel 1: hoofdstukken 1-6. Deel 2: hoofdstukken 7-12.
 • Met anderen: Een in de naam van Jezus : bijbelse beginselen waar de 'Broeders' voor staan. Vaassen : Medema, cop. 1991.
 • Met H. P. Medema: Zo zullen wij altijd met de Heer zijn : over de komst van Christus en de opname van de gemeente. Vaassen : Medema, cop. 1992. 
 • Met J. Ph. Fijnvandraat: Verbondskinderen? Vaassen : Medema, cop. 1992.
 • Niet in Mekka, noch in Jeruzalem : een gedetailleerde beschrijving van de islam : de ontstaansgeschiedenis van deze snelgroeiende godsdienst. Vaassen : Medema, 1993.
 • Waarheid en liefde : bijbelstudies bij de tweede en derde Brief van Johannes. Vaassen : Medema, cop. 1994.
 • Terugzien en vooruitkijken : Bijbelstudies bij de profetie van Haggaï, Vaassen : Medema, 1998.
 • Zacharia en de toekomst van Jeruzalem : bijbelstudies bij de profetie van Zacharia. Vaassen : Medema, 2002.
 • Met Alexander Seibel: Gefährliche Risiken und Nebenwirkungen Krankenheilungen in der "Charismatischen Bewegung". Bielefeld CLV, Christliche Literaturverbreitung, 2008 

Video

In de volgende video uit 1990 legt Jaap Fijnvandraat de betekenis van de Tabernakel en zijn onderdelen uit.   


Meer informatie

Website van J.G. Fijnvandraat: http://www.jaapfijnvandraat.nl/ . Bevat meer dan 4000 artikelen.

Bronnen

De fotos zijn in 2013 beschikbaar gesteld door de familie van Jaap Fijnvandraat. Voor Christipedia zijn ze door Kees Langeveld bijgesneden en/of verscherpt.

Leeuwarder evangelist Jaap Fijnvandraat overleden, nieuwsartikel in het Friesch dagblad, april 2012.

Twintig jaar De Fakkel in Leeuwarden. Van boekwinkel tot keten. Interview met Fijnvandraat in het Friesch Dagblad, 21 juni 2005.

Informatie over de auteur, op Jaapfijnvandraat.nl

Daniël Gillissen, Jaap Fijnvandraat (86) overleden, nieuwsartikel op Nederlands Dagblad, 10 april 2012.

De bibliografische gegevens zijn merendeels ontleend aan Worldcat.org (10 feb. 2013).

Voetnoten

 1. Aldus een recensent met de initialen A.P.W. in het Nederlands Dagblad, 18 mei 1988, n.a.v. de derde druk van Fijnvandraats boekje Jehovah's Getuige, mag ik ook iets zeggen?
 2. Henk Medema, Jaap Fijnvandraat – broeder, vriend, op HenkMedema.wordpress.com, 4 april 2012.