Japan

Uit Christipedia

Japan (Nippon of Nihon; officieel: Nihon koku) is een keizerrijk in Oost-Azië, met ruim 128 miljoen inwoners (stand 2011). Japan wordt genoemd "het land van de Rijzende Zon". De hoofdstad is Tokio. Japan is een eilandenrijk dat uit vier grote eilanden bestaat: Hokkaido, Honshu (of Hondo), Shikoku en Kyushu. Deze eilanden beslaan samen 98% van het grondgebied. Daarnaast zijn een groot aantal (3918) kleine eilanden.

De levensverwachting in Japan is de hoogste ter wereld (anno 2011).

Het land wordt vrijwel ononderbroken geregeerd door de Liberale Democratische Partij (LDP).

De Chinese cultuur heeft een grote invloed gehad op de vorming van Japanse beschaving.

Voor de Japanse samenleving is groepsgevoel en groepsdruk kenmerkend. De mensen werken hard. De groep bepaalt de identiteit van het individu. Wanneer mensen zich voorstellen noemen ze eerst het bedrijf waar ze bij horen. Een Japanse medewerker genaamd Makoto werkzaam bij bedrijf Sony zal zich voorstellen als: 'Sony, Makoto'. Vanwege het groepsgevoel en de sterke groepsdruk bezwijken hardwerkende mensen vaak onder de werklast.

Kenmerkend is dat schaamte een veel grotere rol speelt dan schuld. Wie iets doet dat niet door de groep wordt geduld, schaamt zich.

Japan is economisch een machtig land. De Japanse munteenheid is de yen, onderverdeeld in 100 sen.

Nationale feestdag is de verjaardag van de regerende keizer (Akihito: 23 december). De internetlandcode (TLD) is jp.

Japan wordt vaak getroffen door aardbevingen. Het eilandenrijk behoort tot de seismisch roerigste streken ter wereld en verduurt ongeveer 20 procent van de krachtigste aardschokken wereldwijd. Ter voorbereiding op een aardbeving zijn alle Japanners zijn verplicht mee te doen met aardbevingsoefeningen.

De grootste religies van Japan zijn Shintoïsme en boeddhisme; de meeste Japanners hangen beide aan. De meeste Japanners hebben een altaar in hun huis staan. Het confucianisme heeft het Japanse denken diepgaand beïnvloed.

Christendom

Het Christendom kwam in de 16e eeuw in Japan. Het wordt nog altijd gezien als een buitenlandse godsdienst. De exclusiviteit van het heil door Jezus Christus is in Japan moeilijk te aanvaarden. En jongeren in Japan zien steeds minder het belang van godsdienst in hun leven[1].

Een bekeerde Japanner ervaart het evangelie als een geweldige bevrijding. Zijn of haar eigenwaarde berust niet langer op hard werken. En de Heer Jezus bevrijdt ook van van de druk van schaamte. Bekeerlingen leren dat ze zich niet hoeven te verstoppen achter hun fouten, ze zijn vergeven en geliefd door God.

Het aantal christenen in Japan is gering en ligt constant rond 1% van de bevolking (stand 1990[2] en 2006[1]). De rooms-katholieke kerk telt minder dan 500.000 leden (stand 2008). Van de bevolking gaat slechts 0,22% regelmatig naar de kerk (stand 2010). De Japanse gelovigen zijn tamelijk vrijgevig. Veel kleine kerken, met enkele tientallen leden, kunnen door de vrijgevigheid van de gelovigen een eigen voorganger onderhouden. De gelovigen voelen zich geroepen het evangelie door te vertellen.

Betrekking tot buitenland

Japan staat op de vierde plaats van landen met de grootste uitvoer (2009). Japan is de op twee na grootste verbruiker van olie in de wereld; alle olie wordt ingevoerd.

Geschiedenis

Enkele notities:

De Spaanse jezuïet en missionaris Franciscus Xaverius bracht het christendom in 1549 naar Japan. Feodale heren verboden de nieuwe godsdienst, omdat zij vreesden dat uitheemse invloeden hun macht zouden ondermijnen. Christenen stonden voor de keuze om de marteldood te sterven of hun geloof voor buitenstaanders verborgen te houden. Zeker 5500 christenen zijn als martelaar gestorven.

1587: Omdat de christelijke invloedssfeer steeds groter is geworden, vaardigt de Japanse heerser Hideyoshi Toyotomi een edict uit dat alle christenen het land moesten verlaten. Zware vervolging blijft uit.

1614: De Japanse heerser beveelt dat alle christenen Japan moeten verlaten. 62 Jezuïeten worden gedeporteerd.

1622: 51 christenen worden geëxecuteerd in Nagasaki

1624: 50 christenen worden geëxecuteerd in Tokyo.

1629: Om het voor de overheid gemakkelijker te maken om Christenen op te sporen, wordt een wet, fumie genaamd, uitgevaardigd die bepaalt dat wie een officieel gebouw wenst te betreden op een afbeelding van Maria of Jesus moet stap. Weigeraars werden voor christenen gehouden.

1858: De anti-christelijke wet fumie, uitgevaardigd in 1629, wordt opgeheven

1870: massadeportatie van 1400 christenen

1871: 60 christenen uit de streek van Nagasaki worden gedeporteerd.

1873: de keizer beveelt alle gedeporteerde christenen weer toegang te verlenen tot Japan. Dit betekent het einde van de vervolging van de Christenen. Godsdienstvrijheid is echter nog niet toegestaan; Shinto blijft de staatsgodsdienst.

1879: In de grondwet wordt de godsdienstvrijheid vastgelegd. "Japanse onderdanen hebben godsdienstvrijheid, voor zover dit de openbare rust niet verstoort en met hun plichten als Japanse onderdanen overeenkomt."

1880: De eerste volledige Protestantse bijbelvertaling verschint.

1910: De eerste volledige vertaling van de Katholieke bijbel verschijnt.

20e eeuw: in het begin van deze eeuw komt Japan steeds meer onder de groeiende invloed van expansionistische militairen. Het expansionisme leidde tot de invasie van Mantsjoerije, de Tweede Chinees-Japanse Oorlog (1937) en tot deelname aan de Tweede Wereldoorlog.

1923: de Kanto-aardbeving vindt plaats, die Tokio en verscheidene andere plaatsen nagenoeg volledig verwoestte en meer dan 100.000 levens eist.

Na de Tweede Wereldoorlog werden er veel evangelisatie-activiteiten ontplooid, vooral door zendelingen uit de V.S. en later uit Korea. Na de oorlog ontwikkelde Japan zich tot een economische macht, vooral door de opbouw van op export gerichte industrie.

1945: Japan wordt verslagen en krijgt de grote klap door twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Op 2 september 1945 geeft Japan zich over aan de Verenigde Staten en hun bondgenoten.

1995: bij de stad Kobe vindt de Grote Hanshin-aardbeving plaats. De beving richt grote schade aan en kostte aan 6.433 mensen het leven.

2011: In maart wordt Japan getroffen door de zwaarste aardbeving in meer dan 140 jaar. De beving had een kracht van 9,0 op de schaap van Richter en werd tot in de Chinese hoofdstad Peking gevoeld. Het epicentrum van de beving lag ruim honderd kilometer buiten de stad Sendai. Op de beving volgde een verwoestende tsunami.  De aardbeving en de tsunami zijn de grootste rampspoed die het land is overkomen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Verschillende Japanse kerken bundelen de krachten in een zogeheten Crashteam. "Crash" is een afkorting van "Christian Relief, Assistance, Support and Hope". Crash biedt al enkele jaren verschillende ondersteuningsprogramma’s aan, zoals een training voor medewerkers van kerken hoe zij kunnen handelen na rampen, en een programma voor de begeleiding van kinderen na traumatische ervaringen[3].

Meer informatie

Over zending onder Japanners wereldwijd, zie de website http://www.missionjapan.com

Artikel Japanse steden zonder kerk.

Over de geschiedenis van het christendom in Japan, zie:

Bronnen

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Nieuwsartikel Aantal christenen in Japan blijft constant, artikel op Kerknieuws.nl dd. 8 juli 2006.
  2. Artikel Het christendom tijdens de Meiji-revolutie, op KULeuven.be
  3. Kerken in Japan proberen weg weer te vinden na ramp, nieuwsartikel op RefDag.nl dd. 14 maart 2011.