Jeremia 14

Uit Christipedia

Jeremia 14 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1–6 Over de zaak der grote droogte. 7-9 De oorzaak is de zonde van het volk. God wordt om uitkomst gebeden. 10-12 God zal het afvallige volk met straffen bezoeken. 13-17 De valse profeten, die van vrede spreken, zullen door honger en zwaard getroffen worden, evenals het volk. 18-22 Hoewel God nu voorbede versmaadt, bidt Jeremia om ontferming.

8

Jer 14:8  O Israëls Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, [die] [slechts] inkeert om te vernachten? (SV)

Waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling ... als een reiziger. Terwijl U "toch in het midden van ons" (9) bent, "verlaat ons niet" (9).

9

Jer 14:9  Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, [die] niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet. (SV)

Een versaagd man. Een verbijsterd(e) man. Zo vertalen de NBG51-vertaling en de Naardense Bijbelvertaling. HSV en NBV04 hebben "een radeloze man".

22

Jer 14:22  Zijn er onder de ijdelheden der heidenen, die doen regenen, of kan de hemel druppelen geven? Zijt Gij die niet, o HEERE, onze God? Daarom zullen wij op U wachten, want Gij doet al die dingen. (SV)

De ijdelheden der heidenen. Hun goden.