Jeremia 28

Uit Christipedia

Jeremia 28 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

In 't kort: Jeremia en Hananja. 1-4 Aan Jeremia gewordt in de tempel, in veler bijzijn, Hananja’s profetie dat binnen twee jaar Babels overheersing een einde heeft, de tempelvaten, alsmede Jojachin en al de overige ballingen, terugkeren. 5-9 Hij neemt daarop het woord, zegt 'amen' op de profetie, maar herinnert zijn tegenstander eraan dat de oude profeten steeds onheil aankondigden, zodat een gunstige voorzegging pas bij haar vervulling een profeet geloofwaardig maakt. 10-11 Hananja grijpt hierop het juk dat Jeremia, als zinnebeeld van de eis der onderwerping aan Nebukadnezar, droeg, en breekt het, ter zinnebeeldige aankondiging van het einde van die heerschappij; waarop Jeremia zich verwijdert. 12-14 Maar God zendt hem om aan Hananja te zeggen dat Babels overmacht niet een houten, dus breekbaar, maar een ijzeren juk zal blijken te zijn. 15-17 Jeremia voorzegt hem tevens de doodstraf van zijn leugenprofetie; welk vonnis na twee maanden door God wordt voltrokken.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 28 is onder wijziging verwerkt op 1 juli 2022.