Jeremia 31

Uit Christipedia

Jeremia 31 van het boek Jeremia wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. Op Christipedia samengevat en/of becommentarieerd zijn de hoofdstukken:

Jeremia: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 31 · 49.

22

Jer 31:22  Hoe lang zult u zich onttrekken, afkerige dochter? Want Jahweh heeft wat nieuws op de aarde geschapen: een vrouw zal een man omringen. (CP[1])

Een vrouw zal een man omringen. Statenvertaling: "de vrouw zal den man omvangen". Het bepaalde lidwoord 'de' (Hebr. ha) ontbreekt. Vandaar de Herziene Statenvertaling: "een vrouw zal een man omvatten".

Deze woorden zijn moeilijk te verstaan. In dit hoofdstuk gaat het over het herstel van Israël. Sommigen verstaan door 'vrouw' Maria en door 'man' Christus Jezus, die in de schoot van Maria mens en man is geworden. Anderen echter verstaan 'vrouw' door de gemeente van Christus, die haar Heer zal omringen, wanneer hij komt om Israël te herstellen. Bij het herstel van Israël zal de Messias blijken vergezeld te zijn van een vrouw, te weten Zijn gemeente, Zijn bruid.[2]

Voetnoten

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.
  2. Vragenbespreking - Aflevering 24: De 5 wijze en de 5 dwaze maagden, wat betekent dit? Youtube.com: Stichting Groeien in Geloof, 11 dec. 2021. Duur: 12 min. 33 sec. Vanaf 3 min. 39 sec. Door Dato Steenhuis.