Jeremia 39

Uit Christipedia

Jeremia 39 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-3 Jeruzalem wordt door de Chaldeeën ingenomen. 5-7 Zedekia vlucht, maar wordt gevangen genomen en gevonnist. 8-10 De stad verbrand, de bevolking grotendeels weggevoerd. 11-14 Jeremia wordt uit de gevangenis gehaald en aan Gedalja toevertrouwd. 15-18 Inmiddels had hij in opdracht van God aan zijn redder Ebed-melech, die op God had vertrouwd, tot beloning lijfsbehoud toegezegd.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 39 is onder wijziging verwerkt op 10 nov. 2022.