Jeremia 42

Uit Christipedia

Jeremia 42 is een hoofdstuk van het boek Jeremia. Hieronder is een samenvatting en/of commentaar.

Hoofdstukken van Jeremia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52.

Samenvatting

1-6 Vooraf verzoeken zij Jeremia om Jahweh voor hen te raadplegen; wat de profeet op zich neemt, terwijl zij gehoorzaamheid beloven. 7-12 Tien dagen later krijgt Jeremia een antwoord van God, dat hij aan de hoofden en het volk bekend maakt: stil in het land blijven, waar Jahwe hen zegenen en hun angst voor de koning van Babel beschamen zal. 13-22 Indien zij naar Egypte trekken, zullen zwaard, honger en pest, vervloeking en smaad hun dáár overkomen, door eenzelfde uitbarsting van de goddelijke toorn als Jeruzalems burgerij trof.

Bron

Leidsche Vertaling (1914). Tekst van de samenvatting van Jer. 42 is onder wijziging verwerkt op 15 nov. 2022.