Jesúa (naam en verwijzing)

Jesúa verwijst in de Bijbel naar verschillende personen en een plaats.

De Hebreeuwse naam Jesúa betekent ‘Jhwh brengt redding’. Het Strongnummer is 03442. De naam komt 29x voor in de Bijbel. De Naardense bijbelvertaling zet de Hebreeuwse naam over als Jesjoea.

Jesúa verwijst in de Bijbel naar:

  1. de opvolger van Mozes, meer bekend onder de naam Jozua.
  2. een priesterhoofd, ten tijde van David; had de leiding over de negende dienstbeurt
  3. de eerste hogepriester na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, ook bekend onder de naam Jozua. Zie Jozua (hogepriester).
  4. een Leviet onder koning Hizkía.
  5. hoofd van een Levietenfamilie welke uit de Babylonische ballingschap terugkeerde, Ezr. 3:9
  6. de vader van een der bouwers aan de muren te Jeruzalem ten tijde van Nehemía
  7. een voorvader van ballingen, uit Babel wedergekeerd; wordt ook Jesua-Joab geheten
  8. een stad in het zuiden van Juda, welke eerst na de ballingschap voorkomt en bewoond wordt door teruggekeerd volk

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jesua' is op 11 jan. 2016 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.