Jeugd

Uit Christipedia

Kinderen worden gevormd door hun ouders, door massamedia en door de omgeving buiten het gezin, zoals de klasgenoten op school. Scholieren worden licht beinvloed door (1) de mening van de meerderheid van hun klas en (2) 'opinieleiders' in hun klas. Deze kunnen verkeerde gewoonten bevorderen, bijv. roken.

Het percentage buitenechtelijke kinderen (geboren voor of na een burgerlijk huwelijk) ligt rond 40 procent (in 2009, in 1995 nog 15 procent). Slechts een klein aantal van deze kinderen wordt opgevoed door zijn echte moeder of vader.

Problemen

Uit een enquete onder 600 middelbare scholieren kwam naar voren (Nationale Jeugdraad, 2009) dat ruim eenderde van de scholieren last heeft van stress of slaapproblemen. De meeste jongeren weten niet wat de oorzaak van hun problemen is. Als mogelijke oorzaken noemen ze:

  • veel huiswerk
  • laat tv-kijken
  • te veel doen
  • ongezond eten

De jeugd in Nederland staat helaas ook bloot aan allerlei slechte zedelijke en geestelijke invloeden. Zo worden kinderen gestimuleerd om zich te verdiepen in duistere zaken. Een voorbeeld is de populaire serie 'Het Huis van Anubis'.

Meer informatie

Gezondheidsmonitor Jeugd. Bevat informatie over de gezondheid en levensstijl van scholieren in Nederland.

Referentie

A. Poelstra, 'Het huis van Anubis', in: Nieuwsbulletin van Bijbel & Onderwijs mei 2008.