Joahaz

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Joachaz)

Jóahaz is de naam van verscheidene personen in het Oude Testament. De belangrijkste zijn:

  1. Jóahaz, koning van Israël
  2. Jóahaz, koning van Juda
  3. Een oudere tijdgenoot van Jóahaz van Juda
  4. Een andere naam voor Ahazia, koning van Juda (2 Kronieken 21:17)

Jóahaz, koning van Israël

Joahaz was de zoon en opvolger van Jehu (2 Kon. 11:35), koning van Israël: hij regeerde 17 jaren (2 Kon. 13:1), van 813-797 v.C.[1]. Zijn stamboom (vader en voorvaders):

Geslachtslijn
Nimsi
 
 
 
 
Josafat
 
 
 
 
Jehu
(koning)
 
 
 
 
Joahaz
(koning)
 
 
 
 
Joas
(koning)
 
 
 
 
Jerobeam II
(koning)
 
 
 
 
Zacharia
(koning)
1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[2] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa
900 — 800 v.C. < Israël 800 — 750 v.C.[3] > 750 — 700 v.C.
SallumZachariaAmosRezinHoseaJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoëlJoahazJoas (koning van Juda)Hazaël

Hij deed dat kwaad was in de ogen van de Heer (2 Kon. 13:2), wandelend in de zonden van Jerobeam, en werd onderdrukt door Hazaël, koning van Syrië, die hem dwong zijn leger te verkleinen tot vijftig ruiters, tien wagens, en tien duizend man voetvolk (2 Kon. 13:7).

Zijn onderwerping aan Syrië duurde voort onder Benhadad, koning van Syrië. Maar toen hij bad tot de Heer, werd een 'verlosser' verwekt, die hem verloste uit de hand van de Syriërs. Zie 2 Koningen 13:1-25; 14:1,8,17; 2 Kronieken 25:17,25.

Joahaz werd begraven te Samaria en opgevolgd door zijn zoon Joas (2 Kon. 13:9).

Jóahaz, koning van Juda

Joahaz, ook gespeld Joachaz of Jehoachaz was de zoon en opvolger van Josia, koning van Juda. De naam van zijn moeder was Hamutal, ook gespeld, naar de Hebreeuwse uitspraak, Chamoetal. Joahaz heet Sallum in 1 Kronieken 3:15 en Jer 22:11.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía
2Kon 23:31 Joahaz was drieëntwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde drie maanden in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hamutal, de dochter van Jeremia, uit Libna. (HSV)
Hij regeerde slechts drie maanden, in 609 of 610 v.C. 
700 — 650 v.C. < Israël 650 — 600 v.C.[4] > 600 — 550 v.C.
HabakukNebukadnezar7e eeuw voor Chr.#605JojakimJoahazNechoZefanja (boek)Daniël (profeet)Jeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparManasse (koning)
Hij deed dat kwaad was in de ogen van de Heer, en werd afgezet door farao Necho, die hem in ketenen naar Egypte zond, waar hij stierf. Zie 2 Koningen 23:30-34; 2 Kronieken 36:1-4; Jer. 22:11-12.
Jer 22:11  Want zo zegt de HEERE van Sallum, den zoon van Josia, koning van Juda, die in de plaats van zijn vader Josia regeerde, die uit deze plaats is uitgegaan: Hij zal daar nimmermeer wederkomen. Jer 22:12  Maar in de plaats, waarhenen zij hem gevankelijk hebben weggevoerd, zal hij sterven, en dit land zal hij niet meer zien. (SV)
In de gelijkenis van de welpen van de Leeuw van Ezechiël 19:1-9 wordt deze koning aangeduid als een gevangen leeuw die aan haken naar Egypte werd gebracht.
Eze 19:3 Zij voedde een van haar welpen op; hij werd een jonge leeuw, leerde prooi te verscheuren, at mensen op. Eze 19:4 Toen heidenvolken over hem hoorden, werd hij gevangen in hun kuil. Zij brachten hem aan haken naar het land Egypte.(HSV)
De koning van Egypte maakte Eljakim, de broer van Joahaz, koning over Juda en Jeruzalem (2 Kron. 36:4).

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jehoahaz. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen op 21 mei 2012.  

Voetnoten

  1. Volgens de tijdrekening van Stichting De Oude Wereld (2009), gebaseerd op de Masoretische grondtekst van het Oude Testament.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  4. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).