Job (boek)/Hoofdstuk 39

Uit Christipedia
Bijbelboeken: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · MalMt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb

Job (boek):


Hoofdstuk 39 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Job 39:26

Job 39:26  (39-29) Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden? (SV)

Sperwer. Recente vertalingen (NBG51, HSV, NBV2004, NaB) hebben 'valk'. Andere vertalingen hebben 'havik' of 'sperwer'. Sperwer en valk behoren volgens de taxonomie tot verschillende orden van vogels.