Jochebed

Uit Christipedia

Jochébed of Jokebed was de moeder van Mozes, Aäron en Mirjam. Ex. 6:19; Num. 26:59.

Naam. De Hebreeuwse naam is יוכבד, Jowkebed. De eigennaam betekent "Jahweh is glorie"[1] en komt 2x voor in de Bijbel. Het strongnummer is H3115.

Jochebed was een dochter van de stamvader Levi. Zij huwde met Amram, de zoon van haar broer Kahath.

Geslachtslijn van Levi tot Mozes
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
 
 
 
Korach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam
 
 
 

De dochter van Levi trouwde dus met een kleinzoon van hem. Zij was daarmee de tante èn vrouw van Amram. Een dergelijk huwelijk van naaste bloedverwanten werd naderhand door de wet verboden (Lev. 18: 12).

Uit haar huwelijk met Amram werden Aäron, Mirjam en Mozes geboren. Haar zoon Mozes leidde het volk uit Egypte. Aäron was de eerste hogepriester van Israël.

Haar poging om haar jongste zoon ondanks het koninklijk bevel in het leven te sparen, getuigt geloof in Gods voorzienigheid.


Rita Sweatt beeldt op ontroerende wijze Jochebed uit, die een mand voor baby Mozes maakt en hem onder gebed te water laat[2].

Dat Jochebed met haar neef getrouwd is, weten we uit de geschriften van haar zoon Mozes. De bloedschendige verbintenis zou als een zedelijke vlek in de familie van Mozes gezien kunnen worden, maar werd door Mozes, die zijn eigen eer niet zocht, in de gewijde bladen niet verborgen.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jochebed' is op 11 juli 2014 verwerkt.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Jochebed. Hieruit is op 11 juli 2014 tekst genomen en verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Zie ook http://www.ritasweatt.com/?page_id=92