Johanna

Uit Christipedia

Johanna was een van de vrouwen, die de Heer Jezus Christus navolgden en dienden, zijn gestorven lichaam wilden balsemen en met de boodschap van zijn opstanding verrast werden. Zij was gehuwd met Chusas, een beamte van Herodes Antipas.

Haar Griekse naam is Ιωαννα, Ioanna, en betekent ‘Jahweh is een genadig gever’. Zij wordt 2x genoemd en wel in het evangelie volgens Lukas: Luk. 8: 3; 24: 10.
Lu 8:1 En het gebeurde daarna, dat Hij rondreisde door stad en dorp, terwijl Hij predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde, en de twaalf waren bij Hem, Lu 8:2 en enige vrouwen die van boze geesten en ziekten waren genezen: Maria, Magdalena geheten, van wie zeven demonen waren uitgegaan, Lu 8:3 en Johanna, de vrouw van Chusas, zaakwaarnemer van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die hen dienden met hun bezittingen. (Telos)
Johanna was een van de drie vrouwen die op die vroege zondagochtend met specerijen naar het graf van Jezus waren gegaan en verrast door twee engelen, die verklaarden dat Jezus leeft. Vervolgens ging zij de discipelen vertellen wat zij hadden gezien en gehoord.
Lu 24:10  Dit waren nu Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; en de overige vrouwen zeiden dit met hen tot de apostelen. (Telos)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Johanna. Hieruit is op 31 okt. 2015 tekst genomen en verwerkt.