Jonath Elem Rechokim is een Hebreeuwse uitdrukking in de Statenvertaling van Ps. 56 vers 1.

Ps 56:1 Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, op Jonath Elem Rechokim; als de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (SV)

De betekenis van de uitdrukking is onzeker, waarschijnlijk is zij de naam van een melodie. De woorden betekenen "de stille duif van verre plaatsen"[1] of iets dergelijk, zie enkele vertalingen hieronder. De uitdrukking wordt alleen in gebruikt in de titel van Ps. 56. Het Strongnummer is 03128. De Statenvertaling en de Engelse King James vertaling hebben de Hebreeuwse woorden overgeschreven. Latere Nederlandse vertalingen zetten de Hebreeuwse woorden over in het Nederlands. Voorbeelden:

Ps 56:1 Voor de koorleider. Op de wijze van: De duif op verre terebinten. Van David. Een kleinood, toen de Filistijnen te Gat hem gegrepen hadden. (NBG51)

Ps 56:1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’; toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. (HSV)

Ps 56:1 Voor de koorleider; op ‘Een duif in terebinten verre’, v. David, een kleinood; als de Filistijnen hem grijpen te Gat. (NB)

Ps 56:1 Voor de koorleider. Op de wijs van Een roerloze duif in de verte. Van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. (NBV2004)

Afwijkend van deze vertalingen zijn de overzettingen in de Willibrordvertalingen uit 1978 en 1995.

Ps 56:1 Voor de koorleider. Op de Griekse wijze van ‘verre eilanden’. Van David. Een lied van bewaring. Toen de Filistijnen hem in Gat vasthielden. (WV78)

Ps 56:1 Voor de leider van de muzikanten. Bij onderdrukking door vreemde machten. Op naam van David; vanwege een gelofte, toen de Filistijnen hem in Gat gevangen hadden genomen. (WV95)

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.