Joscheb Baschebeth

Uit Christipedia

Joscheb Baschébeth was de voornaamste van Davids helden.

Hij heette ook Adino de Ezniet. Hij was de zoon van Tachkemoni. Hij versloeg in zijn eentje 800 vijanden.
2Sa 23:8 Dit zijn de namen der helden, die David gehad heeft: Joscheb Baschebeth, [de] [zoon] [van] Tachkemoni, de voornaamste der hoofdlieden. Deze was Adino, de Ezniet, [die] [zich] [stelde] tegen achthonderd, die [van] [hem] verslagen werden op eenmaal. (SV)
In de Herziene Statenvertaling heeft hij de naam Isboseth.
2Sa 23:8 Dit nu zijn de namen van de helden die David had: Isboseth, de Tachkemoniet, was de belangrijkste van de hoofdmannen. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer achthonderd man. (HSV)