Jozua (boek)/12

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.
Jozua: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Hoofdstuk 12 van Jozua (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

Een kort overzicht van de koningen en hun rijken (meest stadstaten), die door de Israëlieten zijn verslagen, opdat zij hun land erfelijk zouden bezitten, eerst ten tijde van Mozes, in het Overjordaanland (1-6), daarna door Jozua aan deze zijde van de Jordaan, zijnde tezamen - aan deze en gene zijde van de rivier - een en dertig koningen (7-24).

Overgang

Hoofdstuk 12 sluit dit deel van het boek af, waarin staat dat het hele land was ingenomen; maar Jozua 13 begint met de verklaring dat er "nog heel veel land overbleef om te bezitten". In zekere zin hadden de Israëlieten alles van noord tot zuid genomen, zodat ze het land onder de stammen konden verdelen; maar niet al hun vijanden werden vernietigd, en ze bezaten nog niet al het land dat aan Abraham was beloofd.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Joshua, Book of. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 16 maart 2021.