Jubilee Campaign

Uit Christipedia

Jubilee Campaign (lett. "jubeljaarcampagne") is een internationale christelijke mensenrechtenorganisatie die zich wereldwijd inzet voor gerechtigheid door lobbywerk, handtekeningenacties en informatieoverdracht. De mensenrechtenorganisatie is vooral actief op politiek en juridisch terrein en richt zich met name op christenvervolging, de rechten van kinderen en vrouwenhandel. Vanuit christelijke visie zet de stichting zich ook in voor mensenrechten in algemenere zin. Er is ook een Nederlandse tak van de organisatie: Jubilee Campaign Nederland.

Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen dieslecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. — Hebreeën 13:3

Jubilee Campaign helpt vervolgde christenen niet door het sturen Bijbels of voedselpakketten, maar indirect door het aanspreken van regeringsleiders, academici en kerkelijke leiders die iets kunnen doen. "Dit leidt vaak tot een oplossing, of een verbetering van bijvoorbeeld een groep christenen die onder druk staat, denk aan christenen in Nigeria. Door iets bij de VN aan te kaarten, zoals we hebben gedaan, worden landen gedwongen zich te verantwoorden over wat er gebeurt met christenen. (...) Het is soms alleen wel moeilijk om christenen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om juist in politiek en via regeringsleiders je in te zetten voor christenvervolging," aldus de directeur van Jubilee Campaign Nederland in 2013[1]. Door deze aanpak onderscheiden ze zich van andere christelijke organisaties. Het Jubilee Campaign wordt in Nederland gesteund door de christelijke politieke partijen ChristenUnie en SGP.

Jubilee Campaign ontplooit (anno 2013) de volgende activiteiten:

  • Informeren
  • Opleiden
  • Campagne voeren
  • Publiceren, ruchtbaarheid geven aan zaken
  • Advocatuur en juridische diensten
  • Hulpverlening, bijstand en beschikbaar stellen van middelen
  • Netwerken; contacten onderhouden met andere organisaties

Jubilee Campaign concentreert zich (anno 2013) op drie doelstellingen, die worden nagestreefd in samenwerking met partnerorganisaties:

  • Lobbyen bij de VN
  • Juridische ondersteuning
  • Netwerken

Jubilee Campaign heeft een adviserende functie (consultatieve status) bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Zij is actief betrokken bij de jaarlijkse bijeenkomsten van de Algemene Vergadering en de Mensenrechtenraad van de VN. Dankzij deze bijzondere status kan Jubilee Campaign waar nodig bij deze en andere instanties en commissies binnen de VN kwesties aanhangig maken en rapporten indienen met betrekking tot mensenrechten en godsdienstvrijheid.

Geschiedenis

In 1981 begon de Britse journalist Danny Smith de grootste parlementaire lobby van Engeland voor wereldwijde godsdienstvrijheid en kinderrechten, de Jubilee Campaign, nadat hij in contact was gekomen met de Zeven van Moskou, een groep christenen die vanaf 1978 gevangen zat in de Amerikaanse ambassade van Moskou.

De Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG), die in 1980 in Nederland was opgericht om de Zeven van Moskou te steunen, werkte met Smith samen. In 1997 werd de naam van de CSHG veranderd in Jubilee Campaign Nederland.

Meer informatie

Website van Jubilee Campaign Nederland: http://www.jubileecampaign.nl/

Bron

Op 2 april 2013 is tekst van het artikel Jubilee Campaign op Wikipedia overgenomen en verwerkt.

Website van Jubilee Campaign Nederland: http://www.jubileecampaign.nl/, 2 april 2013.

Voetnoot

1. ↑ Bron: Rik Bokelman, "Ik zag door zoutzuur mismaakte vrouwen", op CIP.nl, 2 april 2013.