Kaartspel

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vraagteken
Er wordt getwijfeld aan de juistheid van een of meer onderdelen van dit artikel.
Raadpleeg de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie, en pas na controle desgewenst het artikel aan.
Opgegeven reden: Sinds 2009 geen bronnen bekend die de beweringen staven
Vraagteken


Het kaartspel, het spel met kaarten, is ontstaan in de 14e eeuw. Over het ontstaan van het kaartspel wordt divers gedacht.

Er zijn veel verklaringen over te vinden op het internet. Algemeen word de betrouwbaarheid van onderstaande uitleg erkend door hen die menen er wat verstand van te hebben. Ook enkele historici konden zich er in vinden.

Het schijnt dat de ontwerper van de kaartspelen, zoals wij die kennen, al van alles en nog wat bij de hand heeft gehad om ze te ontwerpen. Als zodanig was hij niet origineel. Maar wel in de duivelse inbreng en uitleg ervan. De speelkaarten werden ontworpen in 1392 voor persoonlijk gebruik van koning Karel van Frankrijk, toen hij geestesziek was. De ontwerper was een zeer slecht mens die zich om God noch gebod bekommerde en voor zijn boze schepping koos hij Bijbelse figuren.

De koning stelde de duivel voor, de vrouw was Maria, de moeder van Jezus. Zo maakte hij de Heiland van zondaren tot de zoon van satan en Maria. De harten en ruiten stelden het bloed van de Heere Jezus voor. De joker was de Heere Jezus zelf. De schoppen en klaveren betekenden de vervolging- en vernietiging van de heiligen. Zijn verachting voor de tien geboden legde hij in de tientallen die in de kaarten zijn.

Zo is het kaartspel ontworpen. Het is tegen deze achtergrond dat veel christenen het altijd principieel hebben afgewezen als Godslastering. Andere christenen zien het gewoon als een gezelschapsspel.