Kananees

Uit Christipedia

Kananees is een bijvoeglijk naamwoord dat betekent "Kanaänitisch, afkomstig uit het land Kanaän" of, ten tijde van de Heer Jezus, "(Syro)Fenicisch, afkomst uit (Syro)Fenicië".

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is Χαναναιος, Chananaios. Het woord komt alleen voor in Matth. 5:22, waar wordt gezegd van een vrouw uit de streken van Tyrus en Sidon.

Uit het gebied van Tyrus en Sidon kwam een "Kananese" vrouw tot de Heer Jezus, toen hij in die streken was gekomen.

Mt 15:22 En zie, een Kananese vrouw die uit dat gebied kwam, riep de woorden: Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig bezeten. (TELOS)

De Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951, de TELOS-vertaling en andere vertalingen vertalen hier door "Kananese". De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 heeft "Kanaänitische".

De naam "Kanaänitisch", gezegd van de oorspronkelijke bewoners van Kanaän, ging later over op de bewoners van Fenicië, die heidenen waren. Fenicië was een gebied aan de kust van de Middellandse Zee, waar thans Libanon ligt. Daar lagen de steden Tyrus en Sidon. In de tijd van Jezus lag Fenicië in en stond onder het gezag van de Romeinse provincie Syrië, vandaar dat de Kananese vrouw ook de de Syrofenicische (vrouw) wordt genoemd.

Jezus in de streken van Tyrus en Sidon