Karaïeten

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De Karaïeten vormen een kleine groepering binnen het Jodendom die alleen het Oude Testament als gezaghebbend erkennen. Ze noemen zichzelf "de mensen van het Boek"[1]. Volgens de Karaïtische Joodse Universiteit wonen er 40.000 duizend Karaitische joden in Isräel (anno 2015)[2]. In 2005 waren er wereldwijd 30.000 Karaïeten, waarvan er Israël woonden[3].

Naamgeving en spelling. Andere namen en spellingen zijn: Karaiem, Karaim, Karraiten (oude spelling[4]), Karaeërs, Karaitisch jodendom, Karaitisch Judaïsme, Karaisme.

Alleen de Tenach gezaghebbend. De Karaïeten baseren zich alleen op de schriftelijke leer van de Tenach, zoals de Joden Oude Testament noemen. Ze kennen geen gezag toe aan de mondelinge overlevering (Misjna) noch aan de rabbijnse Talmoed, waarin de discussies van Joodse geleerden over de Wet en de mondelinge overlevering zijn opgeschreven. Daardoor zijn zij als het ware de protestanten onder de joden. De protestanten immers stelden hun ‘sola scriptura’, ‘alleen de Schrift’, tegenover de overlevering der na-apostolische kerkleraars. De Karaieten erkennen de overlevering der Rabbijnen niet als gezaghebbende bronnen. Een tegenstander van de karaïeten, die zich ook baseert op de mondelinge, Talmoedische traditie, wordt wel "Rabbaniet" genoemd.

Verstaan van de Schrift. De Karaïeten leren ook dat een mens zelf de Bijbel dient te verstaan en niet gebonden is aan de uitleg van een leermeester. Hij moet zelf in de Schrift op zoek gaan naar antwoorden op zijn vragen, in plaats van op iemand anders' mening te vertrouwen. De uitleg van de Schrift moet wel objectief, niet persoonsgebonden zijn. En rekening houden met overleveringen[5].

De geloofsbeginselen de Karaïtische joden zijn beschreven in het boek Eskol HaKofer van Hakham Yehuda Hadassi, dat in het jaar 1148 werd geschreven.

Hun denkbeelden lijken op die van de Sadduceeën en van de Essenen.

Oorsprong. De oorsprong van deze joodse groepering is onduidelijk. Ze komen sterk naar voren in de 8ste tot 12de eeuw na Chr. Volgens de Karaïeten is zijn er sinds de wetgeving op Sinaï altijd mensen geweest die de Thora gehoorzaamden zonder andere geschriften aan de Thora toe te voegen. Pas in de 9e eeuw na Chr. werden zij "karaïeten" genoemd.

Woonplaatsen in Israël. In Israël wonen de Karaïtische Joden vooral in Ashdod, Ofakim, Bersheva, Yerushalim, Keriat Gat, Hulon, Bat Yahm, Moshav Ranen en Moshav Matzliah.

Hoofdkwartier. Het hoofdkwartier van de groepering is gevestigd in Ramle, waar ook een Karaïtische synagoge is.

De Karaïeten worden door het Opperrabbinaat niet als een wettige Joodse groepering erkend.

Houding tegenover het Nieuwe Testament en Christus Jezus. Terwijl de Karaïeten de mondelinge overleveringen van de rabbijnen niet verwerpen, maar ze als commentaren beschouwen die in het licht van Tenach (Oude Testament) dienen te worden beoordeeld, verwerpen zij ronduit het Nieuwe Testament en Christus Jezus. Geen mens die het Nieuwe Testament of Jezus als de Messias aanvaardt, kan volgens hen een Karaïtische jood zijn.

Helaas ligt ook over deze Joden een deksel van ongeloof. Zoals de Jood Saulus van Tarsus schreef:

2Co 3:14 Maar hun gedachten zijn verhard geworden; want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het oude testament, zonder weggenomen te worden, die in Christus te niet gedaan wordt. 2Co 3:15 Maar tot heden toe ligt er, wanneer Mozes wordt gelezen, een bedekking over hun hart; 2Co 3:16 maar wanneer het tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen.(TELOS)

Bron

KJUonline.com, website van de Karaitische Joodse Universiteit. Geraadpleegd 1 aug. 2015.

Meer info

Karaitisch jodendom, artikel op Wikipedia.nl

Karaite-korner.org. Karaitische website.

KaraiteJudaism.org . Onderwijs van Hazzan Yochanan Zaqantov.

Voetnoot

  1. Zie http://www.karaite-korner.org/ned/index.htm
  2. Zie bronpagina op KJUonline.com, geraadpleegd 1 aug 2015.
  3. Aldus Karaitische jodendom, artikel op Wikipedia.nl, geraadpleegd 1 aug. 2015.
  4. De oude bijbelverklaring van Nuys Klinkenberg spelt "Karraiten" in het commentaar bij Matth. 26:17
  5. De Karaitische Joodse Universiteit zegt: "The Karaite Jewish Community strictly keeps the Bible according to Hekhesh (which utilizes logical interpretation which results in the creation of authority by taking one commandment and applying it to similar situations) and according to traditions (sevel hayerusha) that has been passed down from generation to generation." De pagina met deze tekst is geraadpleegd op 1 aug. 2015.