Karchemis

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Karkemis)

Kárchemis, ook geschreven Karkemis, Karkemish of Karkemiesj, was een Hittietische hoofdstad, in Mesopotamië, op de oever van de Eufraat. De stad werd door Farao Necho veroverd, maar later aan hem ontnomen door Nebukadnessar.

Naam. De Hebreeuwse naam is כרכמישׁ, Karkemiesj. De plaatsnaam betekent "fort van Kemos"[1]. Het Strongnummer is 03751. De plaatsnaam wordt 3x in de Bijbel genoemd: 2 Kron. 35:20, Jes.10:9 en Jer.46:2. In het Engels: Carchemish. De stad wordt ter plekke Jarablos (Jarâblos) genoemd, waardoor een verband gelegd wordt met de Bijbelse stad Jerablus.

Bronnen. Karkemis is altijd bekend geweest onder geleerden door de vermelding in de Bijbel en in Egyptische en Assyrische teksten.

Ligging. Zij lag ten noorden van Israël, in het grondgebied van het huidige Turkije, mogelijk ook ten dele in het huidige grondgebied van Syrië, dus op grens met Syrië. De locatie werd pas ontdekt in 1876 door George Smith. De stad was eerder ten onterechte aangezien voor Circesium aan de samenloop van de Chebar rivier en de Eufraat.

Karchemis was een belangrijke stad in de oudheid binnen het rijk van Mitanni en de Hettieten. Bij haar was de belangrijkste doorwaadbare plek van de Eufraat, wat zeer bijgedragen moet hebben aan het historische en strategische belang van de stad. Zij was een van de belangrijkste steden van het Hittietische rijk en beleefde een hoogtepunt in de 9e eeuw v.Chr.

De stad in Syrië veranderde telkens van heer, daar zij zo bijzonder gunstig tot verdediging van het land gelegen was, dat velen alle moeite aanwendden, om haar te bemachtigen.

Slag bij Karchemis. In de zomer van 605 v.Chr. (in het 4e jaar van koning Jojakim van Juda[2]) werd er een belangrijke slag geleverd door het Babylonische leger van Nebukadnezar II en dat van farao Necho II van Egypte (Jer. 46:2).
2Kr 35:20 Na dit alles, toen Josia het huis gereedgemaakt had, trok Necho, de koning van Egypte, op om te strijden bij Karchemis aan de Eufraat. (HSV)
Het doel van Necho's campagne was de westelijke uitbreiding van het Babylonische rijk te stoppen en haar handelsroutes over de Eufraat af te sluiten. Echter, de Egyptenaren werden verslagen door een onverwachte aanval van de Babyloniërs en werden uiteindelijk uit Syrië verdreven.
Ligging van Karchemis (Eng. Carchemish)

Later werd de stad een Romeinse grensvesting in het Oosten.

Karkemis is nu een omvangrijke verzameling ruïnes op de westoever van de Eufraat.

Meer informatie

Karkemish, nl.wikipedia.nl.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Karchemis' is op 28 dec. 2018 onder wijziging verwerkt.

Karkemish, nl.wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 28 dec. 2018.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia)