Kedes

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kedes is de naam van verscheidene steden in de Bijbel.

Naam. De Hebreeuwse naam is קדשׁ, Qedesj. De plaatsnaam betekent "heilige plaats"[1] of "heiligdom"[2]. De naam komt 12x in de Bijbel voor. Het strongnummer is H6943.

1. Kades-Barnea. 'Kedes' is vermoedelijk dezelfde stad welke meermalen voorkomt onder de namen van Kades en Kades-Barnea. Ze ligt in het uiterste zuiden van Juda.

2. Kisjon. Een Levietenstad in Issaschar, dezelfde als Kisjon. Ze was bij lot toegewezen aan de Gersonitische Levieten (1 Kron. 6:72). De stad werd genoemd (of werd vervangen) in de lijst van Jozua 21:28. Dit Kedes wordt voor hetzelfde gehouden als het huidige Tell Abu Kedes, zuidzuidwestelijk van Megiddo.

3. Kedes in Galilea. Vroeger was zij een versterkte Kanaänitische stad en de zetel van een Kanaänitische vorst (Joz. 12:22). In Israël was zij een Levieten- en tevens vrijstad in Naftali (Joz. 20:7).

Joz 20:7  Toen heiligden zij Kedes in Galiléa, op het gebergte van Nafthali, en Sichem op het gebergte van Efraïm, en Kirjath-arba, deze is Hebron, op het gebergte van Juda. (SV)

Joz 21:32  En van den stam van Nafthali, de vrijstad des doodslagers, Kedes in Galiléa, en haar voorsteden, en ... (SV)

Zij lag ten noordwesten van het Hula-meer/Hula-bassin, niet ver van Caesarea-Filippi.

Ligging van de vrijstad Kedes

Daar Kedes later een sterke vesting was, moest Tiglath-Pilezer haar veroveren, toen hij het tienstammenrijk aanviel (734-732 v.C.), 2 Kon. 15:29.

Bij Hazor sloeg Jonathan de Makkabeeër in de 2de eeuw v.C. de benden van Seleucidische koning Demetrius en vervolgde hen tot Kedes (1 Mak. 2:63-74).

Tegenwoordig heet de plaats Tell Qades.

4. Kedes-Naftali. Hier woonde Barak en verzamelde op aansporing van Debora de mannen van Zebulon en Naftali, om tegen de Kanaänitische koning Jabin te strijden (Richt. 4:6-10). Sommige wetenschappers nemen de beide steden Kedes in Naftali als identiek. Dit heeft tegen dat de vrijstad Kedes te ver van de berg Tabor af lag. Een andere hypothese stelt Baraks Kedes gelijk met de resten van Khirbet Qedish. Dit ligt hoog op de hellingen aan de zuidwestkust van het meer van Galilea.

Waarschijnlijk vlakbij Kedes-Naftali vond Sisera de dood; een andere mening is het Kedes in Issaschar was waar Sisera gedood werd[2].

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Kedes' is op 3 mei 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. — J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Kedes.
  2. 2,0 2,1 J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Kedes.