Kedorlaomer

Uit Christipedia

Kedorlaomer was koning van Elam in de tijd van Abraham. Hij trok met vier andere koningen ten strijde tegen vijf schatplichtige Kanaänitische koningen, die in de buurt van de Dode Zee woonden en van hem waren afgevallen, Gen. 14:1-17.

De naam Kedorlaomer wordt vijf maal in de Schrift genoemd. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling schrijven Kedor-Laomer. De Engelse schrijfwijze is Chedorloamer. De naam is van vreemde herkomst. Aangenomen wordt dat Kedorlaomer gelijk is met koning Kudurlagamar van Elam. Deze naam betekent “dienaar van Lagamar”. Lagamar was een voorname Elamitische godin. In het Hebreeuws betekent de naam Kedorlaomer “handvol schoven”[1].

Kedorlaomer en zijn bondgenoten namen Sodom in en voerden Lot gevankelijk weg. Abraham kwam Lot echter te hulp, versloeg de koningen van het oosten in de buurt van Damascus en bevrijdde zijn neef. Daarbij kwam Kedorlaomer blijkbaar om het leven.

Ligging van Elam, waarvan Kedorlaomer koning was. Arioch, een bondgenoot van hem, was koning van Larsa (Ellasar).
Route (groen) van Kedorlaomer

Meer informatie

Art. Chedorlaomer op Wikipedia (Engels).

Voetnoot

  1. Aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.