Kerk

Uit Christipedia

Kerk kan betekenen[1]:

  1. gebouw voor christelijke godsdienstoefening. "Naar de kerk gaan", "ter kerke gaan". Een kerkganger is iemand die het kerkgebouw bezoekt.
  2. gezindte, kerkgenootschap. "De Protestantse Kerk in Nederland".
  3. gemeente van Jezus Christus. "Kerk met een grote K".
  4. Gods volk, in het Oude en Nieuwe Testament.

"De scheiding van kerk en staat" is het in westerse democratieën algemeen aanvaarde beginsel dat de staat in religieus opzicht neutraal behoort te zijn[1]. Zie Scheiding van kerk en staat voor het hoofdartikel.

Een volkskerk is een kerk waar een groot gedeelte van de bevolking van een land lid van is. Een voorbeeld is de Protestantse Kerk in Nederland. Een wereldkerk is een kerk die een groot deel van de wereldbevolking omvat. De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 VanDale.nl, s.v. Kerk. Geraadpleegd op 22 maart 2020. VanDale onderscheidt alleen de eerste twee betekenissen.