Kerkorde

Uit Christipedia

Kerkorde is de benaming in Protestantse kerken voor de afspraken die de gang van zaken in de kerk regelen. Synoniem is 'kerkrecht'. In de kerkorde vindt men regels met betrekking tot de kerkelijke ambten, de kerkelijke vergaderingen, het opzicht over de leer en de eredienst, en de kerkelijke tucht.

Meer informatie

Informatie over diverse kerkordes biedt www.KerkRecht.nl

Zie voor een voorbeeld de gereformeerde kerkorde van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.