Kerkverlating is het breken met de kerk als instituut. Iemand die dat doet wordt een kerkverlater genoemd.

Elk jaar verlaten zo'n zestigduizend mensen de Protestantse Kerk in Nederland (stand 2008).