Klopas

Uit Christipedia

Klopas was volgens Joh. 19:25 de echtgenoot van Maria, de tante van Jezus. Hij was de vader van Jacobus de kleine (de jongere) en Joses (Marc. 15:4).

Zijn naam wordt ook gespeld Kleophas (Luther), in het Engels Clopas of gespeld Cleophas.

Daar Klopas en Alfeüs (of Alpheus) Griekse omzettingen zijn van de Hebreeuwse naam Chalpaj was deze Klopas ongetwijfeld de vader van de tweede Jacobus die in de Apostellijsten wordt genoemd, de “Jacobus, de zoon van Alfeüs” die onderscheiden wordt van “Jacobus, de zoon van Zebedeüs”.

Van deze Klopas of Alfeüs is wel te onderscheiden Kleopas, één van de Emmaüsgangers (Luk. 24:18).

Bron

Voor de eerste versie van dit artikel is in sept. 2011 gebruikt gemaakt van tekst uit: Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, s.v. Klopas. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.