Kolosse

Uit Christipedia

Kolosse, ook geschreven Colosse, was een oude stad in Frygië, een streek in Klein-Azië, in het huidige Turkije.

Naam. Grieks: Κολοσσαί, Latijn: Colossae.

Ligging van Kolosse (Eng. Colosse).

Ligging. De stad lag in de vallei van de rivier Lykus, niet ver van de samenvloeiing van deze rivier met de rivier Meander. Kolosse lag zo'n kleine 200 km[1] ten oosten van de havenstad Efeze.

De stad is thans een ruïne. Bovenop de ruïneheuvel ligt thans de Turkse plaats Honaz.

Op zo'n 10 km[1] van Kolosse verwijderd liggen de twee in de Bijbel genoemde plaatsen Laodicea en Hierapolis.

Bewoners. In Kolosse woonden naast de oorspronkelijke Frygiërs ook Griekse kolonisten en Joden.

Betekenis. Zij was een van de vier voornaamste, dicht bij elkaar liggende, steden van Groot-Frygië (de anderen waren Laodicea, Hiërapolis en Apamea).[2]

Zij was eens een aanzienlijke stad van Groot-Frygië in Klein-Azië gedurende de Perzische heerschappij in Klein-Azië, 6e tot 4e eeuw v.Chr.

Door de rond de 2e eeuw v.Chr. gestichte naburige steden Laodicea en Hierapolis schaduwd, verloor zij allengs haar bloei, totdat een hevige aardbeving in de 1e eeuw n.Chr. onder de regering van de Romeinse keizer Nero haar nagenoeg verwoestte.

Later herbouwd, verhief zij zich weer tot vorige luister.

Volgens de Griekse geschiedkundige Xenophon (4e eeuw) was Kolosse een van de zes grote steden van Frygië[3].

Handel. De stad en was vooral bekend door de wolhandel.

Christelijke gemeente

In de eerste eeuw ontstond in Kolosse een vergadering van gelovigen, wellicht door de dienst van Epafras, die uit deze stad afkomstig was. Aangenomen wordt dat hij van Paulus zelf de opdracht kreeg om vanuit Efeze naar Kolosse terug te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Zelf heeft Paulus waarschijnlijk nooit in Kolosse gewerkt, maar hij waardeert het werk van Epafras zeer.

Samenstelling. De gemeente daar bestond uit Joden, maar vooral ook uit heidenen, die gelovig waren geworden.

Brief van Paulus. De brief van Paulus aan de Kolossenzen is een Bijbelboek van het Nieuwe Testament. Wel heeft Paulus zelf, naar het schijnt, Kolosse nooit bezocht, maar de berichten, die hij over de toestand van deze gemeente ontvangen had, bewogen hem uit zijn gevangenis te Rome in het jaar 62 (volgens anderen uit die te Caesarea in 60 of 61) de bekende brief aan de Kolossenzen te schrijven en aan Tychicus ter bezorging mede te geven.

Geschiedenis

200 v. Chr. Antiochus de Grote deporteert ruim 2000 Joodse gezinnen uit Babylonië en Mesopotamië naar deze streek.

1e eeuw n.Chr. Ontstaan van een christelijke gemeente, waarschijnlijk door de dienst van Epaphras.

De theoloog en geschiedkundige Paulus Orosius (5e eeuw) getuigt in zijn zevende boek dat Kolosse kort na de onthoofding van Paulus tijdens Nero door een aardbeving verwoest is.

In de late Romeinse periode verhuisden veel bewoners naar Laodicea en Hiërapolis, waardoor de betekenis van Kolosse afnam.

8e eeuw. In de 8e eeuw werd de stad verlaten, toen haar burgers verhuisden naar Chonae, dat nabij het centrum van het huidige district Honaz ligt.

Ruïnes van de oude stad Kolosse

Thans is Kolosse een ruïne. Er hebben nooit archeologische opgravingen plaatsgevonden.

Meer informatie

Kolosse, BijbelsePlaatsen.nl

Bronnen

Kolosse, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 9 april 2020.

Colossae, AllaboutTurkey.com. Geraadpleegd op 9 april 2020.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Kolosse, nl.wikipedia.nl. Geraadpleegd 9 april 2020.
  2. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  3. Colossae, AllAboutTurkey.com. Geraadpleegd 9 april 2020.