Komijn

Uit Christipedia

Komijn (Latijn: Cuminum cyminum) is een plant die wordt toegepast als specerij met een lichte nootsmaak. Vooral de "zaadjes" van komijn worden gebruikt. Ze hebben een heel sterk aroma en worden gebruikt als smaakmaker bij de maaltijd.

Synoniemen. Voor de Latijnse naam Cumimum cymimum bestaat verschillende synoniemen, bijvoorbeeld Cuminum sativum.

Hoogte. De plant heeft dunne stengels die tot 30 cm hoog kunnen worden en lila of witte bloemen hebben.

Zaden. Botanisch gezien zijn de "zaden" eigenlijk een (tweedelige) splitvrucht, net als bij karwij en andere schermbloemen.

Komijnzaad en komijnpoeder

Afkomst. Komijn is afkomstig uit Iran, Syrië, India en Turkije. De plant groeit het best in een zanderige, gedraineerde bodem en in een gebied met een warm klimaat, zoals aan de kust van de Middellandse Zee, waar het kruid aangetroffen kan worden. Een warm klimaat is echter geen vereiste.

Romeins gebruik. De Romeinen gebruikten komijn in plaats van peper. Daarnaast gebruikten zij gemalen komijn als broodbeleg en in liefdesdrankjes, omdat ze ervan overtuigd waren dat het gebruik ervan zorgde voor een trouwe partner.

Bijbel. Het Hebreeuwse woord in de Bijbel is כמן, kammon, van niet voorkomende stam in de betekenis van "bewaren"[1]. Het komt 3x voor, in Jes. 28:25,27. Het Strongnummer is H3646. Het Griekse woord is κυμινον.
Jes 28:25  Is het niet zo: heeft hij de bovenlaag ervan geëffend, dan strooit hij wikke uit, zaait er komijn op, en zet tarwe op rij, gerst per vak, en spelt aan de rand? (...) Jes 28:27  Want men dorst wikke toch niet met een dorsslede, en rolt over komijn toch geen wagenwiel? Maar wikke wordt uitgeklopt met een stok, en komijn met een staak. (HSV)
De 'wikke' hier genoemd is waarschijnlijk de zwarte komijn.

Bron

Komijn, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 27 juli 2020.

Meer informatie

Pulpit commentary bij Jes. 25:28.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.