Kopten zijn de christelijke nakomelingen van de oude Egyptenaren. Hun aantal in de wereld wordt geschat op 10 tot 20 miljoen (anno 2011[1]).

De Arabieren spreken van Kobt, een verminking van Aegypti.

De Kopten hebben een eigen (Koptische) Kerk en taal, schrift en letterkunde en oud-Grieks alfabet. De meeste Kopten spreken tegenwoordig Arabisch. Zij hebben zich, ten dele ook wegens het verschil in religie, weinig met de Mohammedaanse Arabieren vermengd en hun ras is vrij zuiver bewaard.

In 1917 waren de Kopten 600.000 in getal[2].

Bron

Zoek-licht; Nederlandsche encyclopaedie voor allen. Arnhem: N.V. Uitgevers-maatschappij Van Logum Slaterus & Visser, 1922-1925. Enige tekst van het lemma Kopten is ontleend op 11 dec. 2016.

Voetnoot

  1. Copts, En.Wikipedia.org, geraadpleegd 11 dec. 2016.
  2. P.M. Wink, Geïllustreerde encyclopedie. Tweede, vermeerderde druk. Zaltbommel: 1916-1917.