Kribbe

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een kribbe of krib is een voederbak. Na zijn geboorte werd Jezus door zijn moeder in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd.

Lu 2:7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (TELOS)

Het Griekse woord in het Nieuwe Testament en in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is phatne, van het werkwoord pateomai, ‘eten’. Het woord betekent ‘voederbak, kribbe, ruif’ of ‘stal’. Een krib is een voor het dier dat er uit eet, een bekende en vertrouwde voederplaats.

Jes 1:3  Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet. (SV)

Aan de kribbe werden de dieren vastgemaakt.

Lu 13:15 De Heer echter antwoordde hem en zei: Huichelaars, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, leidt hem weg en geeft hem te drinken? (TELOS)

Toen de herders kwam vonden ze het kindje Jezus liggend in een kribbe.

Lu 2:16 En zij kwamen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kindje, liggend in de kribbe (TELOS)

Sommigen willen de phatne in Luc. 2:7 als een broodbak verstaan, maar hiervoor schijnt onvoldoende grond te zijn.