Kwadrant

Uit Christipedia
De kwadrant (Gr. kodrantès, van Lat. quadrans) was een Romeinse koperen munt, de kleinste munteenheid in het Romeinse Rijk. De munt zou naar onze rekening een waarde van € 1,25 hebben gehad (anno 2003)[1].
Mattheüs 5:26 Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. (HSV)
Mattheüs 5:26 Voorwaar, Ik zeg u: u zult daar geenszins uitkomen, voordat u de laatste kwadrant hebt betaald. (TELOS)
Er was indertijd ook een halve kwadrant, met een omgerekende waarde van € 0,63.

De Romeinse penning was in waarde gelijk aan vier kwadranten. Een Romeinse denaar was in waarde gelijk aan 16 penningen = 16 x 4 kwadranten = 64 kwadranten. Een denaar was het gewone dagloon.

Bron

  1. Aldus Online Bible, 2003.