Kyrie Eleison

Uit Christipedia

Kyrie Eleison is Grieks voor “Heer, ontferm u” (κύριε ἐλέησον), de eerste regel van een smeekgebed bij aanvang van de rooms-katholieke mis.

“Kyrie” is de vocativus ofwel aangesproken vorm van het Griekse woord κύριος (kurios = "Heer").

De smeekbede vinden we ook in de Schrift, bijvoorbeeld:
Mt 20:30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! (Telos)
In de rooms-katholieke mis en een aantal andere kerken, zoals de Anglicaanse Kerk, is het zogenaamde Kyrie is een (veelal gezongen) gebed. Het wordt eerst gezongen door de priester of het koor en vervolgens beantwoord door de gelovigen. Veelal wordt het gebruikt in een gebed. Kyrie Eleison is de eerste regel:  
Grieks Vertaling
Kyrie eleison "Heer, ontferm u over ons.
Christe eleison Christus, ontferm u over ons.
Kyrie eleison Heer, ontferm u over ons."

In de rooms-katholieke mis wordt de aanroep Kyrie Eleison drie keer door de priester herhaald bij het begin van de mis. Ook wordt de uitdrukking gebezigd voor het koorgezang aan het begin van de mis.


Divna & Melόdi - Kyrie Eleison/Кирие злеисон. Youtube.com: Divna & Melόdi, 17 nov. 2015. Duur: 1 min. 29 sec. De Servische zangeres Divna Ljubojevic en anderen zingen Kyrie Eleison.


Kirie, eleison! Κύριε, ἐλέησον! Doamne, miluiește! - Maria Coman. Youtube.com: Trinitas TV, 1 mei 2021. Duur: 1 min. 50 sec. Maria Coman zingt Kyrie Eleison. De video toont beelden van noodsituaties.

Meer muziekvideo

Kyrie Eleison /Анастасия Гладилина //Хор Сретенского Монастыря. Youtube.com: Анастасия Гладилина, 7 sept. 2019. Duur: 2 min. 56 sec. Zangeres: Anastasia Gladilina met het Sretensky-kloosterkoor.

«Kirie Eleison» Воскресна школа «Образок». Youtube.com: Галина Гаврилко, 24 okt. 2023. Duur: 2 min. 12 sec.

Bronnen

John Kooy, Encyclopedie voor iedereen (Utrecht: W. de Haan, Deventer: Kluwer, 2e druk 1934) s.v. Kyrie Eleison.

Art. Kyrie (Mis) op nl.wikipedia.org, geraadpleegd 24 juni 2014.