Lachis

Uit Christipedia

Lachis (= "onoverwinnelijk"), ook geschreven Lakis of Lachiesj, was een stad in de laagte van Juda gelegen.

Naam. De Hebreeuwse naam is לכישׁ, Lachiesj. De plaatsnaam betekent "onoverwinnelijk"[1]. Het strongnummer is H3923. Zij wordt 24x genoemd in het Oude Testament. In de Engelse King James vertaling is de naam Lachish.

Ligging. Lachis lag ten oosten van de stad Gaza, ten zuiden van Eglon, en ca. 40 km ten zuidwesten van Jeruzalem[2] en ca. 25 km[3] ten westen van Hebron. Aangenomen wordt dat de stad gelegen heeft ter plaatse van de huidige Tell ed-Dwer en niet op de Tell el-Hesy (zie kaart hieronder). Van haar heuveltop ziet Lachis uit over de kustvlakte.

Ligging van Lachis die men vroeger toedacht aan de Tell el-Hesi.
Stadspoort van Lachis

Lachis was een oude Kanaänitische koningsstad, die de Amorieten behoorde. Zij sloot zich aan bij de zuider-coalitie van Kanaänitische stadstaten tegen Israël onder Jozua (Joz.10). Ze moet groot en sterk zijn geweest en kan wel 3000 inwoners hebben gehad[3].

Zij werd door Jozua veroverd en bij lot toegewezen aan de stam Juda. Koning Rehabeam, de zoon van Salomo, versterkte haar. Koning Amazia van Juda vluchtte van Jeruzalem naar Lachis en werd hier ca. 789 v.C. gedood, 2 Kon. 14:19.

Omstreeks 701 v.C. viel de Assyrische koning Sanherib, op zijn tocht naar Egypte, koning Hizkia van Juda aan. Hij nam Lachis in en maakte haar tot zijn hoofdkwartier.

Helling aangelegd door de Assyriërs om de stad te kunnen bestormen.
Judese gevangenen worden weggevoerd door de Assyriërs na de inneming van Lachis in 701 v.C.

Haar inwoners maakten zich zeer aan afgoderij schuldig en verleidden ook Jeruzalem tot hetzelfde kwaad, Mich. 1: 13.

Ongeveer 100 jaar na de inname door Sanherib rukte koning Nebukadnessar II van Babylonië met een leger op naar het koninkrijk Juda. Hij kwam om de opstand te onderdrukken, die koning Zedekia begonnen was. Lachis was een van de steden die het langst stand hielden tegen de Babylonische vorst.
Transcriptie van een van de brieven gevonden in Lakis.
Na de Babylonische ballingschap werd zij weer door de Joden bewoond.

Gevonden brieven

Bij opgravingen in Lachis heeft men brieven en delen van brieven gevonden. Ze zijn geschreven op scherven van aardewerk en worden gedateerd op de 6e eeuw v.Chr. De brieven zijn rapporten bestemd voor de bevelhebber in Lachis. Zij laten zien hoe hopeloos de toestand was voor de Israëlieten.

Meer informatie

Lachis, nl.wikipedia.org

Lachish Siege Ramp. Joel Kramer. SourceFlix. Youtube.com: Biblicaltours, 28 nov. 2019. Duur: 10 min. 50 sec. Archeoloog Joel Kramer vertelt over Lachis en de belegering en verovering van de stad door de Assyriërs.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Lachis' is op 10 nov. 2017 verwerkt.

Lakis, nl.wikipedia.org. De tekst hiervan is verwerkt op 10 nov. 2017.

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 36 is onder wijziging verwerkt op 24 dec. 2020.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lakis. Geraadpleegd 24 dec. 2020.
  3. 3,0 3,1 A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 36