Lea

Uit Christipedia
Van links naar rechts: Rachel, Lea, Laban en Jacob.

Lea was de oudste dochter van Laban en de zus van Rachel.

Naam. Haar naam betekent in het Hebreeuws moe of mat. 

Ze woonde in Paddan-Aram. Ze werd de eerste vrouw van haar neef Jakob, die vanuit Kanaän naar Paddan-Aram was getrokken om een vrouw uit zijn familie te huwen. Lea's vader, Laban, was een broer van Jakobs moeder Rebekka.

Hoewel Jakob Lea's zus Rachel wilde trouwen, waarvoor hij zeven jaar voor Laban gewerkt had, werd hij door Laban bedrogen, die hem Lea gaf, wat Jakob pas na de huwelijksnacht ontdekte. Lea kreeg, toen ze trouwde met Jakob, van haar vader zijn dienstmaagd Zilpa (Gen. 29:24). Na de bruiloftsweek kreeg Jakob ook Rachel tot vrouw.

Lea miste de liefde van Jakob, omdat deze haar zus Rachel meer liefhad (Gen. 29:32). Zij werd gehaat (Gen. 29:31, 33) en voelde zich verdrukt (Gen. 29:32). Daarom opende God haar baarmoeder en bleef Rachel voorlopig onvruchtbaar (Gen. 29:31). Lea baarde haar man zijn eerste vier kinderen en hoopte daardoor zijn liefde te winnen. Samen met Jakob kreeg zij zes zoons en één dochter.

Familie van Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
Abraham
 
Sara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
Milka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
 
 
 
 
 
 
Rebekka
 
Izak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LeaZilpa
 
RachelBilha
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
Gad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issaschar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebulon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin
 

Kinderen. Lea kreeg zeven kinderen: zes zonen en een dochter. Hun namen zijn door Lea gegeven. De kinderen, in tijdsvolgorde van geboorte, met tussen haakjes de betekenis van hun naam:

  • Ruben (“zie, een zoon”);
  • Simeon (“gehoord”);
  • Levi (“aanhankelijkheid");
  • Juda (“geprezen”);
  • Issaschar (“er is loon“);
  • Zebulon ("bijwoning" of “verheven”);
  • Dina (“uitspraak“), een dochter.

Lea gaf haar dienstmaagd Zilpa aan haar man Jakob tot bijvrouw. Zilpa's zonen, die zij Jakob baarde, rekende Lea ook als haar kinderen. Het waren Gad ("Schare") en Aser ("gelukkig"). Ook deze namen waren door Lea gegeven.

Messias. Niet uit haar zus Rachel, maar uit Lea is, via haar zoon Juda, de Christus voortgekomen.

Type. Lea is een type van de gemeente van Christus. Hij kwam als bruidegom voor Israël (Rachel), maar kreeg de Gemeente (verzameld uit de volken, met een gelovig overblijfsel uit Israël).