De Legacy Standard Bible (LSB) is een Engelse woordelijke vertaling van de Bijbel, uitgebracht in 2021. Het is een update van de New American Standard Bible Updated Edition (NASB 1995) als alternatief voor de 2020 Herziening van de NASB.

De LSB is gemaakt en geredigeerd door een team van docenten van The Master's Seminary, een afdeling van de The Master's University (California, VS) en wordt uitgegeven door Three Sixteen Publishing, Inc., in samenwerking met de Lockman Foundation en met financiering van de John MacArthur Charitable Trust.

De naam van God wordt weergegeven door 'Yahweh' en het Griekse woord 'doulos' door 'slaaf'.

John MacArthur noemde de LSB ”de beste vertaling ooit gelezen"[1].

Voorbeeld. In onderstaand voorbeeld wordt de LSB-vertaling van 2 Tim. 3:16-17 vergeleken met de Nederlandse Telos-vertaling. Beide zijn tamelijk woordelijke vertalingen.

2 Tim. 3:16-17
LSB Telos
16 All Scripture is God-breathed and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness,

17 so that the man of God may be equipped, having been thoroughly equipped for every good work.

16  Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid,

17 opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust.

De Telos-vertaling heeft 'door God ingegeven', de LSB-vertaling heeft het meer letterlijke 'God-geademd' (Grieks: 'theopeustos'). De opsomming van de Telos-vertaling bevat 'en', de LSB-vertaling heeft geen 'en', omdat dit woord niet in de grondtekst voorkomt. In vers 17 heeft de LSB 2x 'equipped' (= toegerust), omdat de Griekse woorden 'artios'[2] en 'exertismenos' (van 'exartizo' = volledig toerusten[3]) verwant zijn: 'artizo' in 'exartizo' is afgeleid van 'artios'. De Statenvertaling doet de verwantschap beter uitkomen dan de Telos-vertaling:

2 Timotheüs 3:17  Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. (SV)

Een 'verbetering ' van de Telos-vertaling kan zijn: "opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk volkomen toegerust" of "opdat de mens Gods toegerust is, tot alle goed werk volkomen toegerust".

Meer informatie

Legacy Standard Bible, op en.wikipedia.org.

LSBible.org, officiële website.

The MOST Accurate Bible Translation Was Just Released. Youtube.com: Ken Ham, 16 feb. 2024. Duur: 24 min. 37 sec. Gesprek met Abner Chou, de hoofdvertaler van de LSB.

Bron

Legacy Standard Bible, op en.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is vertaald en verwerkt op 15 apr. 2024.

Voetnoten

  1. Aangehaald in de beschrijving van deze video: The MOST Accurate Bible Translation Was Just Released. Youtube.com: Ken Ham, 16 feb. 2024.
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia, geeft als betekenissen van 'artios' op: 1) gepast, billijk; 2) volledig, volmaakt; 2a) verwijst blijkbaar naar "bizondere geschiktheid voor bepaald gebruik".
  3. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.