Levi

Uit Christipedia

Levi is een naam in de Bijbel en verwijst naar

  1. de zoon van Jakob en Lea, hun derde kind
  2. de stam van Levi, de nakomelingen van Levi, de zoon van Jacob. 
  3. een andere naam van Mattheüs;
  4. twee van de namen in het geslachtsregister van Jezus bij Lukas.

Betekenis van de naam. De naam Levi betekent “Aanhankelijkheid” of “Verbonden”. Lea, Jacobs eerste vrouw, gaf die naam omdat ze hoopte dat haar man zich dankzij dit (derde) kind aan haar zou hechten. Rachel, de zus van Lea en Jacobs tweede en door hem (meer) beminde vrouw, had hem nog geen kinderen geschonken. 

Zoon van Jakob

Levi is de naam van de derde zoon van Jacob en Lea. Over de betekenis van zijn naam, zie hierboven.

Groot geworden, maakte hij zich met zijn broer Simeon aan de moord der Sichemieten schuldig, toen zij wraak namen op de verkrachting van hun zus Dina.

Levi was het hoofd van een der Israëlietische stammen, die reeds in Egypte, waar Levi gekomen was, in drie geslachten verdeeld was, naar zijn drie zonen Gerson, Kahath en Merari genoemd.

Nageslacht van Levi

De geslachtslijn van Jacob via Levi tot Mozes:

Geslachtslijn van Levi tot Mozes
 
 
 
 
 
 
Jakob
 
Lea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gersom
 
Kahath
 
Merari
 
Jochebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amram
 
Jizhar
 
Hebron
 
Uzziël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aäron
 
 
 
 
Korach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mirjam
 
 
 

Levi's afstammelingen, de Levieten geheten, waren gedurende de tocht door de woestijn met de oprichting en de bewaring van de tabernakel belast, terwijl zij ook voor de uitwendige belangen van de eredienst zorgden en zich altijd rondom het heiligdom legeren moesten.

De apostel Levi

Levi was een van de apostelen van Jezus Christus. Hij was een zoon van Alfeüs. Van beroep was hij tollenaar, d.i. belastingambtenaar voor de Romeinse overheid. Toen Jezus hem opriep om Hem te volgen, zat hij bij het tolhuis waar tol (belasting) geheven werd. 
Mr 2:14 En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem (TELOS)
Levi verliet voor altijd zijn broodwinning. Voortaan werd hij Mattheüs genoemd. Hij is de schrijver van het 'evangelie naar Mattheüs'. 
Zie Mattheüs (apostel) voor het hoofdartikel over hem.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst uit het lemma Levi is op 15 nov. 2013 verwerkt.